StaffProject NameFacultyDepartmentFund EstablishmentStart DateEnd Date
AYŞE BELMA ÖZTÜRKKALE-COST-GRANT-CA19130-e6650cba - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industryFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesInternational Trade and FinanceCOST2022-04-302022-10-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE565734-EPP-1-2015-1-TR-EPPJMO-MODULE Genişleyen Komşuluk Alanında AB ve Güvenlik – EUWIN / The EU and Security in the Wider Neighbourhood -EUWINFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesInternational RelationsErasmus/JM2015-07-292018-07-29
HİMMET MURAT GÜVENÇKentsel Bölgeyi İzlemek: İstanbul ÖrneğiFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPolitical Science and Public AdministrationTÜBİTAK ARDEB2017-01-012019-12-31
MARY LOUISE ŞİMŞEK710534 Systemic Action for Gender Equality (SAGE)/Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Sistemik EylemFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPolitical Science and Public AdministrationHORIZON 20202016-09-012019-08-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞEBUILDPEACE – Building Peace through Integrated Formal and Non-Formal Learning Approaches / BUILDPEACE - Formel ve Formel Olmayan Bütünleşik Yaklaşımlarla Barış İnşa EtmekFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesInternational RelationsErasmus/JM2016-08-012019-08-01
HİMMET MURAT GÜVENÇ19. YY Ortası Osmanlı İmparatorluğundan Çağdaş Türkiye'ye Sanayileşme ve Kentsel Büyüme: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım / Industrialisation and Urban Growth from the Mid-Nineteenth Century OttoFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPolitical Science and Public AdministrationHORIZON 20202016-10-012021-09-30
MEHMET HARMAYetişkinlikte Bağlanmanın Oluşumu: Davranışsal ve Fizyolojik Eşgüdümlülüğün GelişimiFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyTÜBİTAK ARDEB2017-03-012020-03-01
HASAN DAĞA Defence indepth Syber Intelligence Platform to Defend Against Emerging Syber AttacksFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesManagement Information SystemsTÜBİTAK UİDB2018-09-152021-05-01
MELTEM UCALCA16232 “European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation”; CA16232 “Avrupa Enerji Yoksulluğu: Gündem Eş-Yaratılış ve Bilgi İnovasyonu”Faculty of Economics, Administrative and Social SciencesEconomicsCOST2018-06-012022-05-07
GÖZDE ÇÖREKÇİOĞLU İSHAKOĞLUMPI 2019-01 Corporate Culture and Employee Productivity: A Randomized Informational Intervention on Multiple CorporationsFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesEconomicsDiğer Uluslararası2018-06-182023-12-30
HASAN TEKGÜÇVergilerin, Sosyal Harcamaların ve Gecekondulara Müsamaha Göstermenin Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluğa EtkisiFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesEconomicsTÜBİTAK ARDEB2019-09-152021-09-15
CEYDA MADEN EYİUSTATürkiye’deki KOBİ’lerde Yenilikçilik Performansını Etkileyen Faktörler: Güçlendirici Liderlik Davranışları ve Yenilikçiliği Arttırmaya Yönelik İnsan Kaynakları Yönetimi UygulamalarıFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesBusiness AdministrationTÜBİTAK ARDEB2019-08-012021-12-31
OĞUZ ERSANYüksek-frekanslı işlemlerin (HFT) piyasa mekanizmaları, piyasa aktörleri ve sosyal refahüzerindeki etkilerinin ortaya konması ile detaylı bir HFT yönetim planı oluşturulmasıFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesInternational Trade and FinanceTÜBİTAK ARDEB2019-11-012022-05-01
NUR ÇAVDAROĞLUTeorik Gelir Yönetimindeki Fiyatlandırma Modellerinin Gerçek Karar Vericilerin Kararlarıyla Uyumunun İncelenmesine Yönelik Bir Davranışsal ÇalışmaFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesBusiness AdministrationTÜBİTAK ARDEB2019-03-152021-07-15
NURHAN DAVUTYANDuyûn-ı Umumiye İdaresi?nin Osmanlı Ekonomisine ve İttihat Terakki Cemiyetinin Anadoludaki Örgütlenmesine Etkileri: 1882-1914Faculty of Economics, Administrative and Social SciencesInternational Trade and FinanceTÜBİTAK ARDEB2020-02-152023-02-15
BERKAY AYHANCA18119 : Who Cares in EuropeFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPolitical Science and Public AdministrationCOST2019-03-202023-03-19
NİMET URAYPazarlama ve Tüketici Odaklı Faktörlerin Firma Performansı Üzerindeki Dinamik Etkilerinin Analitik Modellerle İncelenmesiFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesBusiness AdministrationTÜBİTAK ARDEB2020-09-012022-03-01
ASLI AKTAN ERCİYESİkinci dil ediniminin okul öncesi ve okul çağı çocuklarında anlatı becerilerinin kurgusal, dilbilimsel ve algısal süreçlerine olan etkisi: Boylamsal bir çalışmaFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyTÜBİTAK ARDEB2020-07-152023-08-15
MELTEM UCALCA18219 - Research network for including geothermal technologies into decarbonized heating and cooling gridsFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesEconomicsCOST2019-10-152023-10-14
MARY LOUISE ŞİMŞEKGenderEX: Gender for Excellence in ResearchFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPolitical Science and Public AdministrationHORIZON 20202021-01-012023-12-31
MELTEM UCALENGINE – Engineering curricula modernization in renewable energy in Albanian UniversitiesFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesEconomicsErasmus/JM2020-11-152023-11-14
ASLI ÇARKOĞLUCOVID-19 salgın sürecinde öznel esenligi koruyucu bireysel, ailesel ve sosyal faktörlerin incelenmesiFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
SEZİN ÖNER YAMANCovid-19'un Saglık Çalısanları Üzerindeki Travmatik Etkisinin Bellek Çerçevesinde Boylamsal Olarak IncelenmesiFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
ONURCAN YILMAZÖnleyici Tedbirlere Uyumu Nasıl Arttırabiliriz? Kişisel ve Toplumsal Fayda Mesajlarının EtkisiFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
MEHMET HARMAAg Analizi Perspektifinden COVID-19 Küresel Salgınının Psiko-Sosyal Etkilerinin IncelenmesiFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞEJean Monnet Chair on Hybrid Threats in the EUFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesInternational RelationsErasmus/JM2020-10-102023-10-09
EMRULLAH FATİH YETKİNBüyük Verilerin Manifold Ögrenme ile Analizi için Özdeger Dagılımı Dilimlenmesi ve Kontür Integraline Dayalı Yeni bir Yöntemin GelistirilmesiFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesManagement Information SystemsTÜBİTAK ARDEB2021-01-152024-01-15
ALP ERİNÇ YELDANCOVID-19 Salgının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Makroekonomik Genel Denge AnaliziFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesEconomicsTÜBİTAK ARDEB2020-07-072020-12-01
HİMMET MURAT GÜVENÇIn the Mirror of the European Neighbourhood (Policy): Mapping Macro-Regional ImaginationsFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPolitical Science and Public AdministrationDiğer Uluslararası2020-09-012023-09-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞÇocukların Iletisim Becerilerinin Temelleri: Bebeklikteki Ortak Dikkat ve Dil Girdisinin RolüFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyTÜBİTAK ARDEB2021-04-152022-04-15
MURAT TİNİÇKredi Iliskisinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: Sendikasyon Kredileri Yoluyla Aracı Kurumların Bilgi Aktarımındaki RolüFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesInternational Trade and FinanceTÜBİTAK ARDEB2021-03-152022-09-15
MELTEM UCALGood DEEDs – Digital Energy Efficiency DesignersFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesEconomicsErasmus/JM2021-06-302023-10-30
MELTEM UCALRaising awareness of mobbing faced by women academics: A New PerspectiveFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesEconomicsDiğer Uluslararası2021-01-012021-12-31
SEDA ERDOĞANTürkiye’deki KOBİ’lerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Finansmana Erişimlerine Katkısı ve Finansmana Erişimlerinin Performanslarına ve Uluslararasılaşma Süreçlerine Etkilerinin AnaliziFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesInternational Trade and FinanceTÜBİTAK ARDEB2021-09-152023-09-15
ASLI AKTAN ERCİYESEdinilen İkinci Dildeki Yazı Yönünün Zaman Akış Yönü Algısına EtkisiFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyTÜBİTAK ARDEB2021-10-012022-09-01
LERNA KOHARİK YANIKCA18140 - People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492-1923)Faculty of Economics, Administrative and Social SciencesPolitical Science and Public AdministrationCOST2019-04-092023-04-08
HÜSEYİN EMRAH KARAOĞUZKalkınmacı devlet metodolojisi ve Türkiye örneği üzerine metodolojik, teorik ve ampirik çıkarımlarFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesInternational RelationsTÜBİTAK ARDEB2021-09-152022-09-15
SİBEL KARADAĞOn the Eve of a New “Deal”: Scope, Actors and MethodsFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPolitical Science and Public AdministrationDiğer Uluslararası2021-09-012022-04-30
MEHMET HARMARomantik Çiftlerin Gündelik Konuşmalarındaki Sözel ve Sözel olmayan İpuçları Açısından İletişim Profilleri ve Profillerin İlişkiler Temelindeki Boylamsal ÇıktılarıFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyTÜBİTAK ARDEB2022-03-012023-03-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞÇocukların Zihin Kuramı Becerilerinin Gelişiminde Annelerin Rolünü AnlamakFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyTÜBİTAK ARDEB2022-04-152023-04-15
ÖZGÜR ORHANGAZİTürkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Ekonomik ve Sosyal Sonuçları: Çevre, İstihdam, Üretim ve Dış Ticaret AçığıFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesEconomicsTÜBİTAK ARDEB2022-08-152024-02-15
OĞUZ ERSANFinansal Piyasalardaki Özel Bilgi Kaynaklı Işlem Olasılığı Modellerinin Tahminine Yönelik İyileştirmelerFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesInternational Trade and FinanceTÜBİTAK ARDEB2022-10-012023-10-01
EMİN İSTİFGıdalardaki uçucu biyojenik aminleri algılayabilen kablosuz ve biyobozunur sensör geliştirilmesiFaculty of Engineering and Natural SciencesMolecular Biology and GeneticsTÜBİTAK ARDEB2022-09-122023-10-15
PELİN GÜLŞAH CANBOLATHizmet Sistemlerinde Heterojen Sınırlı RasyonaliteFaculty of Engineering and Natural SciencesIndustrial EngineeringTÜBİTAK ARDEB2022-09-012024-01-31
ŞEVKET VOLKAN EDİGERFP7-PEOPLE-2013-ITN: Anatolian Plateau Climate and Tectonic HazardsFaculty of Engineering and Natural SciencesIndustrial EngineeringFP72013-10-012017-09-30
KEMAL YELEKÇİFP7-PEOPLE-2013-ITN: Training in Neurodegeneration, Therapeutics Intervention & NeurorepairFaculty of Engineering and Natural SciencesMolecular Biology and GeneticsHORIZON 20202013-10-012017-09-30
ŞEBNEM EŞSİZNMDA Tipi Glutamat Reseptörlerinin Çalışma Mekanizması ve Açık İyon Kanalı İnhibitörleri ile Etkileşimleri / Gating Mechanism of NMDA type Ionotropic Glutamate Receptor Model and Open ChannelFaculty of Engineering and Natural SciencesMolecular Biology and GeneticsTÜBİTAK ARDEB2014-04-012018-11-01
EBRU DEMET AKDOĞAN213M544- b2 Adrenerjik Reseptöründe Aktif ve İnaktif Hallere Geçişlerdeki Allosterik Mekanizmanın Araştırılması ve İlaç Tasarım Çalışmalarında UygulamasıFaculty of Engineering and Natural SciencesMolecular Biology and GeneticsTÜBİTAK ARDEB2014-04-012017-04-01
KEMAL YELEKÇİCOST CM1406 Epigenetik Kimyasal Biyoloji (EPICHEM)/ Epigenetic Chemical Biology (EPICHEM)Faculty of Engineering and Natural SciencesMolecular Biology and GeneticsCOST2014-11-132018-11-18
EMRE ÇELEBİSOBAG 115K546 Türkiye Elektrik Piyasası için Ekonomik Denge Modelleri: Piyasa Denge Modelleri ile Üretim/İletim Yatırım Modellerinin Bütünleştirilmesi / Economic equilibrium models for TurkisFaculty of Engineering and Natural SciencesBioinformatics and GeneticsTÜBİTAK ARDEB2015-09-152018-03-15
ELİYA BÜYÜKKAYABulut Tabanlı Sanal Ortamlar / Cloud based Virtual EnvironmentsFaculty of Engineering and Natural SciencesComputer EngineeringTÜBİTAK BİDEB2015-09-012017-09-01
GÖKHAN KİRKİLYeni Avrupa Rüzgar Atlası/ New European Wind Atlas (NEWA)Faculty of Engineering and Natural SciencesCivil EngineeringHORIZON 20202015-10-152018-10-15
GÖKHAN KİRKİLS-PARCS: Envisioning and Testing New Models of Sustainable Energy Cooperation and Services in Industrial ParksFaculty of Engineering and Natural SciencesCivil EngineeringHORIZON 20202017-11-012021-09-30
GÖKHAN KİRKİL835896 Open ENergy TRansition ANalyses for a low-carbon Economy – OpenENTRANCEFaculty of Engineering and Natural SciencesCivil EngineeringHORIZON 20202018-01-012023-06-30
ERDAL PANAYIRCIGörünür Işıkla Haberleşmede Fiziksel Katman GüvenliğiFaculty of Engineering and Natural SciencesElectrical - Electronics EngineeringTÜBİTAK ARDEB2019-11-152021-11-15
GÖKHAN KİRKİL117Y298 “Akıllı Ulaşım Sistemi Uygulaması ile Dilovası Hava Kirliliğinin Azaltılması Senaryosu”Faculty of Engineering and Natural SciencesCivil EngineeringCOST2018-09-152021-09-15
AYŞE HÜMEYRA BİLGESonlu Metrik Uzayların Gromov Çarpımları ile İncelenmesi ve Filogenetik UygulamalarıFaculty of Engineering and Natural SciencesIndustrial EngineeringTÜBİTAK ARDEB2019-03-152021-03-15
EBRU DEMET AKDOĞANGlikolitik enzimlerde türe özgü bağlanma bölgelerinin belirlenmesi ve allosterik ilaç tasarımında kullanımıFaculty of Engineering and Natural SciencesMolecular Biology and GeneticsTÜBİTAK ARDEB2019-03-012022-03-01
YALÇIN ŞADİ5G ve ötesi hücresel ağlarda makineler arası haberleşme için radyo kaynak ayırmaFaculty of Engineering and Natural SciencesElectrical - Electronics EngineeringTÜBİTAK ARDEB2019-08-152022-02-15
MUSTAFA HEKİMOĞLUYedek Parça Envanter Yönetiminde Kurulu Sistem Bilgisinin Varlığında İkincil Marketlerin Optimum Şekilde KullanılmasıFaculty of Engineering and Natural SciencesIndustrial EngineeringTÜBİTAK ARDEB2018-12-012020-08-01
AYŞE HÜMEYRA BİLGEPromoting Deep and Wide Thinking / Early Dual Degrees in Basic SciencesFaculty of Engineering and Natural SciencesIndustrial EngineeringErasmus/JM2019-09-012022-08-31
EBRU DEMET AKDOĞANKompleks Proteinlerin Farklı Bölgelerindeki Amino Asit Dağılımı ve Etkileşimini Etkileyen Çevresel ve Yapısal Faktörlerin İncelenmesi: Hücre Zarı Ortamı, Sekonder Yapı ve Kompleks Yapıdaki MoFaculty of Engineering and Natural SciencesMolecular Biology and GeneticsTÜBİTAK ARDEB2019-09-012020-09-01
DENİZ EROĞLUYapısal Modifikasyonların Karmaşık Ağ Senkronizasyonlarındaki EtkileriFaculty of Engineering and Natural SciencesMolecular Biology and GeneticsTÜBİTAK ARDEB2020-02-012023-02-01
DENİZ EROĞLUReveailing Dynamics and Networks from DataFaculty of Engineering and Natural SciencesMolecular Biology and GeneticsTÜBİTAK BİDEB2019-10-012022-10-01
KEMAL YELEKÇİKanser tedavisinde kullanılmak üzere histon deasetlaz HDAC6 ve HDAC10 enzimlerine karşı in siliko tarama ve medisinal kimya yaklaşımlarını kullanılarak etkili ve seçimli yeni inhibitörleFaculty of Engineering and Natural SciencesMolecular Biology and GeneticsDiğer Ulusal2020-03-012022-03-01
GÖKHAN KİRKİLCA18219 - Research network for including geothermal technologies into decarbonized heating and cooling gridsFaculty of Engineering and Natural SciencesCivil EngineeringCOST2019-10-152023-10-14
MUSTAFA HEKİMOĞLUTedarik Zinciri Risklerinin varlığında Yedek Parça Envanter Yönetiminde Üç Boyutlu Yazıcıların Optimum Kullanımı İçin Matematiksel Modeller GeliştirilmesiFaculty of Engineering and Natural SciencesIndustrial EngineeringTÜBİTAK ARDEB2020-08-012023-08-01
AHMET DENİZ YÜCEKAYACovid-19 salgını sürecinde elektrik tedariginin, üretim kaynaklarının ve talebinin yönetilmesiFaculty of Engineering and Natural SciencesIndustrial EngineeringTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
CEREN GÜRKANCA18232 - Proje Başlığı/Project Title: Mathematical models for interacting dynamics on networks (mat-dyn-net)Faculty of Engineering and Natural SciencesCivil EngineeringCOST2019-10-042023-10-03
YALÇIN ŞADİGelecek Nesil Iletisim Sistemleri için Zaman-Frekans Yayılımlı Seyrek Kodlu Çoklu ErisimFaculty of Engineering and Natural SciencesElectrical - Electronics EngineeringTÜBİTAK ARDEB2021-04-152023-10-15
HABİB ŞENOLTam Çift Yönlü 5G OFDM Haberleşme Sistemleri için Kanal Kestirim Algoritmaları TasarımıFaculty of Engineering and Natural SciencesComputer EngineeringTÜBİTAK ARDEB2021-11-152023-11-15
BURAK ÇAVDAROĞLUAfet Sonrası Enkaz Kaldırma Çalışmalarının Dinamik Kapsayan Ağaç Problemi ile OptimizasyonuFaculty of Engineering and Natural SciencesIndustrial EngineeringTÜBİTAK ARDEB2021-10-012023-10-01
AYŞE HÜMEYRA BİLGEMüşteri Fatura Şikayetlerini Önceden Tahminlemeye Yönelik Akıllı Teknolojik ÇözümlerFaculty of Engineering and Natural SciencesIndustrial EngineeringTÜBİTAK TEYDEB2022-01-012023-12-31
ŞEVKET VOLKAN EDİGERHousehold Energy Affordability Assessment in TurkeyFaculty of Engineering and Natural SciencesIndustrial EngineeringDiğer Uluslararası2021-12-012022-03-31
TANER ARSANTurk.net Anomali Tespiti projesiFaculty of Engineering and Natural SciencesComputer EngineeringDiğer Ulusal2022-11-152023-05-15
BURAK ÖZÇETİN114K384 Muhafazakarlarda Televizyon İzleme Eğilimleri: Kimlik, Popüler Beğeni ve SınırlarFaculty of CommunicationPublic Relations and InformationTÜBİTAK ARDEB2014-11-152017-11-15
İREM İNCEOĞLUDizilerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırma ProjesiFaculty of CommunicationPublic Relations and InformationDiğer Ulusal2017-09-202017-12-01
İREM İNCEOĞLUTürkiye’de gençlerin yeni medya ve kültürel deneyim pratiklerinin incelenmesiFaculty of CommunicationPublic Relations and InformationTÜBİTAK ARDEB2019-04-012021-10-01
ESER SELENKüresel COVID19 Salgının Türkiye'deki Çagdas Sanat Dönüstürücü EtkileriFaculty of CommunicationVisual Communication DesignTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
SUNCEM KOÇER ÇAMURDANCOVID-19 Baglamında Türkiye'de Yanlıs Bilgi Yayılımını Medya Kullanıcılarının Gözünden Anlamak ve Önleyici Faaliyet Önerileri GelistirmekFaculty of CommunicationPublic Relations and InformationTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
NEZAKET DEFNE KARAOSMANOĞLUTürkiye'de Elektrikli Ev Teknolojilerinin Toplumsal Tarihi (1930-2020): Kadınların Gündelik Hayatlarında ModernlesmeFaculty of CommunicationPublic Relations and InformationTÜBİTAK ARDEB2021-02-152024-01-15
GÜLÜMSER DENİZ BAYRAKDARTV Dizileri: Karşılaştırmalı Perspektif - Jeopolitikadan Jeokritiğe: Sırbistan ve TürkiyeFaculty of CommunicationRadio, Television and CinemaTÜBİTAK UİDB2021-09-012023-09-01
AYLİN SUNAM AUDRYTürkiyeli Gençlerin Konum Tabanlı Mobil Uygulamalar Aracılığı ile Partner Seçme Pratiklerinin İncelenmesiFaculty of CommunicationNew MediaTÜBİTAK ARDEB2021-09-152023-12-15
ELİF AKÇALITürkiye Ekranlarında ve Kamera Arkasında Kadın: Temsilin ve İşgücünün Güncel (2017-2021)Faculty of CommunicationRadio, Television and CinemaTÜBİTAK ARDEB2021-10-012023-12-01
SABRİ GÖKMENGeometrik Örüntüye Dayalı Mukarnasların Tasarım Süreçlerinin Hesaplamalı Araçlar Geliştirilerek ÇözümlenmesiFaculty of Art and DesignArchitectureTÜBİTAK ARDEB2019-10-012021-08-01
YONCA ERKANA Jerusalem Database: Architecture and Design in Modern Times, Bezalel Academy of Arts and Design, JerusalemModule:Documenting Urban Modernization of Jerusalem in the Ottoman Empire, Kadir HFaculty of Art and DesignArchitectureDiğer Uluslararası2018-12-212019-12-30
YONCA ERKANTarihsel Kentlerin Kır-Kent Sürekliliği Bağlamında, Web-CBS Destekli Alan YönetimiKoruma Modeli: İznik ÖrneğiFaculty of Art and DesignArchitectureTÜBİTAK ARDEB2020-10-012023-10-01
EZGİ TUNCERUKRI GCRF Gender, Justice and Security Hub Migration and Displacement StreamFaculty of Art and DesignArchitectureDiğer Uluslararası2020-01-012021-12-31
BANU MANAVDESIGNHUB-İST Tasarım Eğitim ve Uygulama MerkeziFaculty of Art and DesignInterior Architecture and Environmental DesignİSTKA2021-12-012023-05-30
EZGİ TUNCERYÜKSEK VASIFLI GÖÇMEN KADINLARIN EMEK GÖÇÜNÜN VE KENTSEL YASAM DENEYIMLERININ TOPLUMSAL CINSIYET DINAMIKLERI: ISTANBUL ÖRNEGIFaculty of Art and DesignArchitectureTÜBİTAK ARDEB2022-04-012023-10-01
EKİN ÖMEROĞLUMilletlerarası Özel Hukukta Kripto Para Alım Satımı İşlemlerine Uygulanacak Hukukun Belirlenmesini Sağlayacak Web Tabanlı İnteraktif Bir Araç GeliştirilmesiFaculty of LawPrivate LawTÜBİTAK ARDEB2023-01-012023-10-01
StaffProject NameFacultyDepartmentFund EstablishmentStart DateEnd Date
ONURCAN YILMAZFI-18688 Religion as Universal Moral Compass: Does Religious Belief Promote Behavioral Consistency Across Moral Domains?Faculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyDiğer Uluslararası2022-01-032024-10-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞBebeklik ve Erken Çocuklukta Bilişsel Gelişim: Dil, Dikkat ve Yürütücü İşlevlerin GelişimiFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyTÜBİTAK ARDEB2022-02-072024-08-07
MELTEM UCAL101007961 AI4LABOUR-Reshaping labour force participation with Artificial IntelligenceFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesEconomicsHORIZON 20202021-11-012025-10-31
LERNA KOHARİK YANIKCA19129 - Decolonising Development: Research, Teaching and PracticeFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPolitical Science and Public AdministrationCOST2020-09-092024-09-08
AYŞE BELMA ÖZTÜRKKALCA19130 - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry Working Group 2 ve 3Faculty of Economics, Administrative and Social SciencesInternational Trade and FinanceCOST2020-09-142024-09-13
HASAN DAĞKritik Altyapılarda Olagandısılık Tespiti için Federe Makine Ögrenme Mimarisi ModeliFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesManagement Information SystemsTÜBİTAK ARDEB2021-05-152024-05-15
OĞUZHAN CEYLANKritik Altyapılarda Olagandısılık Tespiti için Federe Makine Ögrenme Mimarisi ModeliFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesManagement Information SystemsTÜBİTAK ARDEB2021-05-152024-05-15
AHU GÖKÇESeçici görsel-mekânsal dikkat süreçleri ve anlamsal bağlamın uç değerlerin saptanma ve temsiline etkisiFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyTÜBİTAK ARDEB2021-10-012024-10-01
ONURCAN YILMAZKaynak Kıtlığında İş Birliği Nasıl Teşvik Edilebilir? Sezgisel/Analitik Düşünmenin Düzenleyici RolüFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyTÜBİTAK ARDEB2021-09-152024-09-15
ALP ERİNÇ YELDANAvrupa Yeşil Mutabakatı: Türkiye için Tehdit ve Fırsatlar, Uluslararası Kapsamlı ve Dinamik Genel Denge AnaliziFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesEconomicsTÜBİTAK ARDEB2021-12-012024-12-01
LERNA KOHARİK YANIKDeprem ve Kadın: İstanbul'da Toplumsal Kırılganlıklara Duyarlı, Afet Risk Azaltma ve Hazırlık Planlamaları İçin Tespit, Tetkik ve Çözüm ÖnerileriFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPolitical Science and Public AdministrationTÜBİTAK ARDEB2021-12-012024-12-01
ONURCAN YILMAZDeprem Tehdidi Altında Toplumsal İş Birliği Nasıl Arttırılır?Faculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyTÜBİTAK ARDEB2021-11-012024-11-01
SEZİN ÖNER YAMANOtobiyografik Hatırlamanın Olumsuz Duyguların Düzenlenmesi Bağlamında İncelenmesiFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyTÜBİTAK ARDEB2022-07-152024-11-15
EMRULLAH FATİH YETKİNGeri dönüşümlü Krylov Altuzayları ile Doğrusal olmayan Boyut indirgeme Yöntemleri ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti verisine uygulanmasıFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesManagement Information SystemsTÜBİTAK UİDB2022-06-012024-06-01
BERKAY AYHANTürkiye’de Hanehalkı Borçluluğu: Nedenler, Örüntüler, Sonuçlar ve Kamu Politikası ÖnerileriFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPolitical Science and Public AdministrationTÜBİTAK ARDEB2022-02-012025-03-01
OĞUZ ERSANDepremlerin finansal karar alma üzerindeki etkileriFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesInternational Trade and FinanceTÜBİTAK ARDEB2022-02-012025-02-01
SELAHATTİN ADİL SARIBAYHolistik Düşünce: Kavramsal ve Psikometrik Özellikleri ve Modern Hayatın Sorunlarına Karşın Olası Sosyal FaydalarıFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyTÜBİTAK ARDEB2022-06-012025-06-01
EMEL AKÇALICA20134 - Traces as Research Agenda for Climate Change, Technology Studies, and Social JusticeFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesInternational RelationsCOST2021-10-282025-10-27
ÖZGÜR ORHANGAZİIntegrated Policy Strategies and Regional Policy Coordination for Resilient, Green and Transformative Development: Supporting Selected Asian BRI Partner Countries to Achieve 2030 Sustainable Development AgendaFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesEconomicsDiğer Uluslararası2022-01-312024-01-31
HÜSEYİN EMRAH KARAOĞUZSporun Türkiye'nin dış ilişkilerinde ve küresel/bölgesel imajının şekillenmesinde oynadığı rolün ve dünyada ön plana çıkan spor diplomasisi stratejilerinin analiziFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesInternational RelationsTÜBİTAK ARDEB2022-11-152024-11-15
DİLEK CİNDOĞLUDoğumun De-Medikalizasyonu Nasıl Mümkün: Türkiye’de Normalleşen Epizyotomileri Kesişimsel Bir Yaklaşımla ÇözümlemekFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPolitical Science and Public AdministrationTÜBİTAK ARDEB2022-07-012024-07-01
HASAN DAĞCyberMACS - Master of Applied CybersecurityFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesManagement Information SystemsErasmus/JM2022-10-012028-11-30
MEHMET KEREM ÇOBANCA20123 - Intergovernmental Coordination from Local to European GovernanceFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPolitical Science and Public AdministrationCOST2022-04-182025-09-29
MEHMET NAFİZ AYDINTOP4HoneyChain : Trustable and sustainable open platform for smart honey value chainsFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesManagement Information SystemsHORIZON Europe2023-09-152025-09-15
SİBEL KARADAĞCA-22135 Data Matters: Socio-technical Challenges of European Migration and Border ControlFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPolitical Science and Public AdministrationCOST2023-09-282027-09-27
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞETürkiye'de Sporun Avrupalılaşması ve Türkiye-AB İlişkilerinde Sporun Yeri: Müzakerelerdeki 26. Faslın Türkiye Sigorta Basketbol Erkekler ve Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligleri Üzerinden AnaliziFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesInternational RelationsTÜBİTAK ARDEB2023-07-102025-07-10
HASAN TEKGÜÇTürkiye'de En Üst Gelirli Grubun Tespiti ve VergilendirilmesiFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesEconomicsTÜBİTAK ARDEB2023-04-012025-03-01
SEZİN ÖNER YAMAN"Sahte Haberlerin Tespitinde Rol Oynayan Birey ve Olay Temelli Faktörlerin Toplumsal Cinsiyet Haberleri Bağlamında İncelenmesiFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesPsychologyTÜBİTAK ARDEB2023-07-152025-07-15
MURAT TİNİÇKonsantre sahiplik ve ikincil piyasalarda bilgi dengesizliği: Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerinin fiyat oluşumunda aracı kurumların rolüFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesInternational Trade and FinanceTÜBİTAK ARDEB2023-08-102024-05-10
NİMET URAYYapay zeka temelli (dijital) hizmetlerin algılanan özellikleri, ortak değer yaratma ve devamlı kullanım niyeti etkileşiminin incelenmesi: MS Hastaları Üzerine bir AraştırmaFaculty of Economics, Administrative and Social SciencesBusiness AdministrationTÜBİTAK ARDEB2023-11-202025-11-20
GÖKHAN KİRKİLGeoSmart – Technologies for geothermal to enhance competitiveness in smart and flexible operationFaculty of Engineering and Natural SciencesCivil EngineeringHORIZON 20202019-03-012024-09-30
ERDAL PANAYIRCINEWFOCUS - European Network on Future Generation Optical Wireless Communication TechnologiesOC-2019-1-23857Faculty of Engineering and Natural SciencesElectrical - Electronics EngineeringCOST2020-09-082024-09-07
MEHMET TİMUR AYDEMİREMPEDANS KAYNAKLI DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜLÜ YÜKSEK FREKANS YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KAYNAĞI TASARIMIFaculty of Engineering and Natural SciencesElectrical - Electronics EngineeringTÜBİTAK ARDEB2021-11-152024-05-15
SALİH TİLEYLİOĞLUKuvvetli Yer Hareketi İstasyonu Kayıtları Kullanarak Derin Öğrenme ve Makine Öğrenme Tabanlı Dinamik Zemin ve Deprem Parametresi KestirimiFaculty of Engineering and Natural SciencesCivil EngineeringTÜBİTAK ARDEB2021-10-152024-08-15
CEREN GÜRKANAkışkan Davranışı Modellemede Kullanılacak Yeni Bir Stabil Genişletilmiş Hibrit Süreksiz Galerkin Nümerik Metodu GeliştirilmesiFaculty of Engineering and Natural SciencesCivil EngineeringTÜBİTAK ARDEB2021-11-012024-11-01
YASEMİN ÖNDERAnalysis of Adaptive Mechanisms in Inhibitory Neurocircuitry Underlying Metabolic and Neuropsychiatric DisordersFaculty of Engineering and Natural SciencesMolecular Biology and GeneticsTÜBİTAK BİDEB2022-09-012025-09-01
FABIO STROPPAArtificial Intelligence in Domestic Automation, Rehabilitation, and Navigational RoboticsFaculty of Engineering and Natural SciencesComputer EngineeringTÜBİTAK BİDEB2022-10-012025-10-01
MİNE SARAÇ STROPPANovel Human-Machine Interaction Devices for Physical Rehabilitation, Virtual Interaction, and Social Robotics.Faculty of Engineering and Natural SciencesMechatronics EngineeringTÜBİTAK BİDEB2022-10-012025-10-01
KEMAL YELEKÇİCA20121 - Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseasesFaculty of Engineering and Natural SciencesMolecular Biology and GeneticsCOST2021-10-192025-10-10
EBRU DEMET AKDOĞANProtein Kompleks Arayüzey Bölgelerin Yapısal Parmak İzleri: Makine Öğrenme Yöntemiyle Arayüzey TahminiFaculty of Engineering and Natural SciencesMolecular Biology and GeneticsTÜBİTAK ARDEB2022-03-012025-03-01
MİNE SARAÇ STROPPAEl-Göz Koordinasyonu Uygulamalarında Etkin Verimin Kullanıcı Motor Performansını Artırmak için Uzaktan KullanımıFaculty of Engineering and Natural SciencesMechatronics EngineeringTÜBİTAK ARDEB2022-04-012025-04-01
DENİZ EROĞLUElektrik İletim Ağlarında Karmaşık Sistemler Analizleri: Modelleme, Modifikasyon ve KontrolFaculty of Engineering and Natural SciencesMolecular Biology and GeneticsTÜBİTAK ARDEB2022-03-012025-03-01
ŞEVKET VOLKAN EDİGERAvrupa Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde Adana Organize Sanayi Bölgesi’nin Eko-Endüstriyel Parka Dönüştürülmesi Amacıyla Döngüsel Ekonomi ve Endüstriyel Simbiyozun GeliştirilmesiFaculty of Engineering and Natural SciencesIndustrial EngineeringTÜBİTAK ARDEB2022-10-102024-04-15
NİMA JAFARİ NAVİMİPOURThe Development of Ultra-Efficient and Fault-Tolerant Nano-Scale Digital Circuits for Quantum ComputingFaculty of Engineering and Natural SciencesComputer EngineeringTÜBİTAK ARDEB2022-10-152025-10-15
MUHAMMET MUSTAFA ÇETİNAmidlerin İndirgenmesi için Demir Temelli Katalizörlerin Eldesi ve UygulamalarıFaculty of Engineering and Natural SciencesMolecular Biology and GeneticsTÜBİTAK UİDB2022-11-152025-11-15
GÖKHAN KİRKİLCA21103 - Implementation of Circular Economy in the Built Environment (CircularB)Faculty of Engineering and Natural SciencesCivil EngineeringCOST2022-10-272026-10-26
ÖZKAN KARABACAKKontrol Mühendisliğinde Dual Lyapunov Yönteminin GeliştirilmesiFaculty of Engineering and Natural SciencesMechatronics EngineeringTÜBİTAK ARDEB2023-03-152025-09-15
FEZA KERESTECİOĞLUCA21114 - CLIL Network for Languages in Education: Towards bi- and multilingual disciplinary literacies (CLILNetLE)Faculty of Engineering and Natural SciencesComputer EngineeringCOST2022-10-062026-10-05
ERDAL PANAYIRCICA22168 - PARADIGM: Physical layer security for trustworthy and resilient 6G systemsFaculty of Engineering and Natural SciencesElectrical - Electronics EngineeringCOST2023-09-262027-09-25
AHMET DENİZ YÜCEKAYAHızlı Fourier Dönüşümü ile saatlik toplam elektrik tüketim verisinin tüketim çeşitlerine ayrıştırılmasıFaculty of Engineering and Natural SciencesIndustrial EngineeringTÜBİTAK ARDEB2023-04-012024-04-01
FABIO STROPPAEnhanced Optimization Strategies to Design an Underactuated Hand ExoskeletonFaculty of Engineering and Natural SciencesComputer EngineeringTÜBİTAK ARDEB2023-08-152024-08-15
ASKER KARTARI403 “KHAS YEP” – Kadir Has University Creative Industries PlatformFaculty of CommunicationAdvertisingDiğer Uluslararası2022-12-282024-12-27
RÜSTEM ERTUĞ ALTINAYSTAGING-ABJECTION - Staging National Abjection: Theatre and Politics in Turkey and Its DiasporasFaculty of CommunicationVisual Communication DesignHORIZON 20202020-05-012025-05-01
MELİS BEHLİLSinemasal Sanal Gerçeklikte İzleyicinin KonumlandırılmasıFaculty of CommunicationRadio, Television and CinemaTÜBİTAK ARDEB2022-02-012025-02-01
DEFNE TÜZÜNÇağdaş Türk Sineması'nda Aile Kurguları: Roller, Çatışmalar ve UzlaşılarFaculty of CommunicationRadio, Television and CinemaTÜBİTAK ARDEB2023-04-012026-04-01
BÜLENT DİKENTürkiye'de Film Çalışmaları ve "Kapitalizmin Yeni Ruhu"Faculty of CommunicationRadio, Television and CinemaTÜBİTAK ARDEB2023-07-052026-01-05
BÜLENT DİKENYirmibirinci Yüzyılda Köleliğin KavramsallaştırılmasıFaculty of CommunicationRadio, Television and CinemaTÜBİTAK ARDEB2023-10-102025-10-10
MELİS BEHLİLGüncel Seyir Deneyimi ve Değişen Pratikler: Kadıköy Sineması Üzerine Bir Vaka ÇalışmasıFaculty of CommunicationRadio, Television and CinemaTÜBİTAK ARDEB2023-04-152024-04-15
PERRİN ÖĞÜN EMREİnternet medyası ve sosyal medyada yer alan beyin göçüne dair söylemlerin potansiyel kitlenin beyin göçü yaklaşımlarına ve göç etme tutumlarına etkisiFaculty of CommunicationAdvertisingTÜBİTAK ARDEB2023-06-152024-10-15
AYŞE NUR EREKDynamics of placemaking and digitization in Europe´s citiesFaculty of Art and DesignIndustrial DesignCOST2019-06-012024-06-30
ZEHRA İREM TÜRKSEZER SAĞIR101008186 CONSIDER-Sustainable Management of Industrial Heritage as a Resource for Urban DevelopmentFaculty of Art and DesignArchitectureHORIZON 20202021-10-012025-09-30
AYŞE NUR EREKCA20105 - Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating ChangeFaculty of Art and DesignIndustrial DesignCOST2021-10-142025-10-13
ÖZLEM ÖZHABEŞACT - Artistic freedom and Children's and youth's perspective in the arts in TurkeyFaculty of Art and DesignTheatreDiğer Uluslararası2022-06-012024-05-31
AYŞE ELİF COŞKUNFolk Art & Culture: Offering educational opportunities to young peopleFaculty of Art and DesignIndustrial DesignErasmus/JM2022-12-302024-06-29
SABRİ GÖKMENGeleneksel Safranbolu Evleri Plan Tipolojilerinin Çekişmeli Üretici Ağ Algoritmasıyla (GAN) Çözümlenmesi İçin Hesaplamalı Yöntemler GeliştirilmesiFaculty of Art and DesignArchitectureTÜBİTAK ARDEB2023-06-012025-12-01
BANU MANAVÇALIŞMA MEKANLARINDA GÖRSEL KONFOR DEĞİŞKENLERİNİN İNSAN ODAKLI AYDINLATMA VE ENERJİ PERFORMANS GEREKSİNİMLERİNE BAĞLI BELİRLENMESİFaculty of Art and DesignInterior Architecture and Environmental DesignTÜBİTAK ARDEB2023-12-102026-08-10
ESRA HAMAMCIOĞLURegüle Olmayan Finansal Ürünlerin Tercihinde Risk Faktörü Bilgisinin Bireysel Yatırımcılar Üzerindeki Rolü: Türkiye İçin Regüle Olmayan Finansal Ürün Haritası Çıkartılması, Regülasyonların EtFaculty of LawPrivate LawTÜBİTAK ARDEB2022-05-012024-05-01
BAŞAK ZEYNEP BAYSAL ZEKİBilgi Toplumunda Dijital Kişilik ve Dijital Mirasın Korunması-Bilgi Teknolojilerine Uyum Kapsamında Bireylerin Dijital Kişilik ve Ölümsüzlük Algıları Çerçevesinde e Kişilik Haklarının ve Kişisel Verilerin Ölüm Sonrası Korunması - Kişilerin Risk Algıları ve Korunma İhtiyaçlarına Uyumlu Hukuk Politikası Geliştirilmesi ve Mevzuat ÖnerisiFaculty of LawPrivate LawTÜBİTAK ARDEB2023-06-052026-06-05
HANDE HEPER AYKAŞİŞYERİ/İŞLETME DÜZEYİNDE İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ: SOSYAL TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ ANALİZ EDİLEREK MEVZUATA YÖNELİK TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİNİN OLUŞTURULMASIFaculty of LawPrivate LawTÜBİTAK ARDEB2023-08-252025-08-25
GİZEM ARSLAN"Türkiye'nin Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Mevzuatının İklim Değişikliği ile Mücadele Açısından Yeterliliğinin Avrupa Birliği Mevzuatı ve Fransa Örneği Üzerinden Karşılaştırılması ve İhtiyaç Duyulan Hukuki Düzenlemelerin BelirlenmesiFaculty of LawPrivate LawTÜBİTAK ARDEB2023-07-152025-07-15
ZEYNEP KUTLUATAOsmanlı Modernleşmesinde 'Dul Kadınlar' ve 'Dulluk' KavramıDepartment of Common Courses-Core ProgramCore ProgramTÜBİTAK ARDEB2022-05-012025-05-01
NURAY SÖĞÜNMEZ ERDOĞANTek Hücreli ve Uzamsal Gen İfadeleri Entegrasyonu ile Memeli Beyni Haritalama ve Nöropatolojilere Özgü Yolak AnalizleriDepartment of Common Courses-Core ProgramCore ProgramTÜBİTAK ARDEB2022-12-012025-12-01
TUĞBA SEVİNÇ YÜCELBir toplumu bir arada tutan nedir? Hibrit bir yaklaşım önerisiDepartment of Common Courses-Core ProgramCore ProgramTÜBİTAK ARDEB2023-02-012026-02-01
DOĞU DURGUNTürkiye’de Suriyelilerin Güvenlik-Dışılaştırılmasında Sosyal Etkileşimin RolüDepartment of Common Courses-Core ProgramCore ProgramTÜBİTAK ARDEB2023-05-012025-01-01
MÜGE ÖZBEK19. Yüzyıl Sonu 20. Yüzyıl Başı İstanbu'unda 'Gündelik Hareketlilik'Department of Common Courses-Core ProgramCore ProgramTÜBİTAK ARDEB2023-03-152026-03-15