Akademisyen Proje Adı Fakülte Bölüm Fon Kuruluşu Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
AYŞE BELMA ÖZTÜRKKAL E-COST-GRANT-CA19130-e6650cba - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Diğer Uluslararası 2022-04-30 2022-10-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE 565734-EPP-1-2015-1-TR-EPPJMO-MODULE Genişleyen Komşuluk Alanında AB ve Güvenlik – EUWIN / The EU and Security in the Wider Neighbourhood -EUWIN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Diğer Uluslararası 2015-07-29 2018-07-29
HİMMET MURAT GÜVENÇ Kentsel Bölgeyi İzlemek: İstanbul Örneği İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TÜBİTAK ARDEB 2017-01-01 2019-12-31
MARY LOUISE ŞİMŞEK 710534 Systemic Action for Gender Equality (SAGE)/Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Sistemik Eylem İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi HORIZON 2020 2016-09-01 2019-08-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE BUILDPEACE – Building Peace through Integrated Formal and Non-Formal Learning Approaches / BUILDPEACE - Formel ve Formel Olmayan Bütünleşik Yaklaşımlarla Barış İnşa Etmek İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Diğer Uluslararası 2016-08-01 2019-08-01
MEHMET HARMA Yetişkinlikte Bağlanmanın Oluşumu: Davranışsal ve Fizyolojik Eşgüdümlülüğün Gelişimi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2017-03-01 2020-03-01
HASAN DAĞ A Defence indepth Syber Intelligence Platform to Defend Against Emerging Syber Attacks İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri TÜBİTAK UİDB 2018-09-15 2021-05-01
MELTEM UCAL CA16232 “European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation”; CA16232 “Avrupa Enerji Yoksulluğu: Gündem Eş-Yaratılış ve Bilgi İnovasyonu” İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Diğer Uluslararası 2018-06-01 2022-05-07
HASAN TEKGÜÇ Vergilerin, Sosyal Harcamaların ve Gecekondulara Müsamaha Göstermenin Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluğa Etkisi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi TÜBİTAK ARDEB 2019-09-15 2021-09-15
CEYDA MADEN EYİUSTA Türkiye’deki KOBİ’lerde Yenilikçilik Performansını Etkileyen Faktörler: Güçlendirici Liderlik Davranışları ve Yenilikçiliği Arttırmaya Yönelik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme TÜBİTAK ARDEB 2019-08-01 2021-12-31
OĞUZ ERSAN Yüksek-frekanslı işlemlerin (HFT) piyasa mekanizmaları, piyasa aktörleri ve sosyal refahüzerindeki etkilerinin ortaya konması ile detaylı bir HFT yönetim planı oluşturulması İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman TÜBİTAK ARDEB 2019-11-01 2022-05-01
NUR ÇAVDAROĞLU Teorik Gelir Yönetimindeki Fiyatlandırma Modellerinin Gerçek Karar Vericilerin Kararlarıyla Uyumunun İncelenmesine Yönelik Bir Davranışsal Çalışma İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme TÜBİTAK ARDEB 2019-03-15 2021-07-15
NURHAN DAVUTYAN Duyûn-ı Umumiye İdaresi?nin Osmanlı Ekonomisine ve İttihat Terakki Cemiyetinin Anadoludaki Örgütlenmesine Etkileri: 1882-1914 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman TÜBİTAK ARDEB 2020-02-15 2023-02-15
BERKAY AYHAN CA18119 : Who Cares in Europe İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Diğer Uluslararası 2019-03-20 2023-03-19
NİMET URAY Pazarlama ve Tüketici Odaklı Faktörlerin Firma Performansı Üzerindeki Dinamik Etkilerinin Analitik Modellerle İncelenmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme TÜBİTAK ARDEB 2020-09-01 2022-03-01
ASLI AKTAN ERCİYES İkinci dil ediniminin okul öncesi ve okul çağı çocuklarında anlatı becerilerinin kurgusal, dilbilimsel ve algısal süreçlerine olan etkisi: Boylamsal bir çalışma İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2020-07-15 2023-08-15
SEZİN ÖNER YAMAN Covid-19'un Saglık Çalısanları Üzerindeki Travmatik Etkisinin Bellek Çerçevesinde Boylamsal Olarak Incelenmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
ASLI ÇARKOĞLU COVID-19 salgın sürecinde öznel esenligi koruyucu bireysel, ailesel ve sosyal faktörlerin incelenmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
MEHMET HARMA Ag Analizi Perspektifinden COVID-19 Küresel Salgınının Psiko-Sosyal Etkilerinin Incelenmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
ONURCAN YILMAZ Önleyici Tedbirlere Uyumu Nasıl Arttırabiliriz? Kişisel ve Toplumsal Fayda Mesajlarının Etkisi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
ALP ERİNÇ YELDAN COVID-19 Salgının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Makroekonomik Genel Denge Analizi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi TÜBİTAK ARDEB 2020-07-07 2020-12-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞ Çocukların Iletisim Becerilerinin Temelleri: Bebeklikteki Ortak Dikkat ve Dil Girdisinin Rolü İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2021-04-15 2022-04-15
MURAT TİNİÇ Kredi Iliskisinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: Sendikasyon Kredileri Yoluyla Aracı Kurumların Bilgi Aktarımındaki Rolü İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman TÜBİTAK ARDEB 2021-03-15 2022-09-15
MELTEM UCAL Raising awareness of mobbing faced by women academics: A New Perspective İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Diğer Uluslararası 2021-01-01 2021-12-31
ASLI AKTAN ERCİYES Edinilen İkinci Dildeki Yazı Yönünün Zaman Akış Yönü Algısına Etkisi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2021-10-01 2022-09-01
LERNA KOHARİK YANIK CA18140 - People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492-1923) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Diğer Uluslararası 2019-04-09 2023-04-08
HÜSEYİN EMRAH KARAOĞUZ Kalkınmacı devlet metodolojisi ve Türkiye örneği üzerine metodolojik, teorik ve ampirik çıkarımlar İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler TÜBİTAK ARDEB 2021-09-15 2022-09-15
SİBEL KARADAĞ On the Eve of a New “Deal”: Scope, Actors and Methods İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Diğer Uluslararası 2021-09-01 2022-04-30
MEHMET HARMA Romantik Çiftlerin Gündelik Konuşmalarındaki Sözel ve Sözel olmayan İpuçları Açısından İletişim Profilleri ve Profillerin İlişkiler Temelindeki Boylamsal Çıktıları İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2022-03-01 2023-03-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞ Çocukların Zihin Kuramı Becerilerinin Gelişiminde Annelerin Rolünü Anlamak İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2022-04-15 2023-04-15
Akademisyen Proje Adı Fakülte Bölüm Fon Kuruluşu Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
GÖZDE ÇÖREKÇİOĞLU İSHAKOĞLU MPI 2019-01 Corporate Culture and Employee Productivity: A Randomized Informational Intervention on Multiple Corporations İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Diğer Uluslararası 2018-06-18 2023-12-30
ONURCAN YILMAZ FI-18688 Religion as Universal Moral Compass: Does Religious Belief Promote Behavioral Consistency Across Moral Domains? İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Diğer Uluslararası 2022-01-03 2024-10-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞ Bebeklik ve Erken Çocuklukta Bilişsel Gelişim: Dil, Dikkat ve Yürütücü İşlevlerin Gelişimi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2022-02-07 2024-08-07
EMRULLAH FATİH YETKİN Yeni Teknolojiler ve Büyük Veri Analitikleri Kullanılarak, Üretim Endüstri 4.0 Uygulamalarının Üretim Süreçleri İçerisinde Geliştirilmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri TÜBİTAK BİDEB 2020-07-15 2028-07-15
HASAN DAĞ Emlak Sektöründe Yapay Zeka Tabanlı Ürün ve Servisler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri TÜBİTAK BİDEB 2020-07-15 2028-07-15
MELTEM UCAL CA18219 - Research network for including geothermal technologies into decarbonized heating and cooling grids İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Diğer Uluslararası 2019-10-15 2023-10-14
MARY LOUISE ŞİMŞEK GenderEX: Gender for Excellence in Research İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi HORIZON 2020 2021-01-01 2023-12-31
MELTEM UCAL ENGINE – Engineering curricula modernization in renewable energy in Albanian Universities İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Diğer Uluslararası 2020-11-15 2023-11-14
MELTEM UCAL 101007961 AI4LABOUR-Reshaping labour force participation with Artificial Intelligence İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi HORIZON 2020 2021-11-01 2025-10-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE Jean Monnet Chair on Hybrid Threats in the EU İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Diğer Uluslararası 2020-10-10 2023-10-09
EMRULLAH FATİH YETKİN Büyük Verilerin Manifold Ögrenme ile Analizi için Özdeger Dagılımı Dilimlenmesi ve Kontür Integraline Dayalı Yeni bir Yöntemin Gelistirilmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri TÜBİTAK ARDEB 2021-01-15 2024-01-15
LERNA KOHARİK YANIK CA19129 - Decolonising Development: Research, Teaching and Practice İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Diğer Uluslararası 2020-09-09 2024-09-08
AYŞE BELMA ÖZTÜRKKAL CA19130 - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry Working Group 2 ve 3 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Diğer Uluslararası 2020-09-14 2024-09-13
MELTEM UCAL Good DEEDs – Digital Energy Efficiency Designers İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Diğer Uluslararası 2021-06-30 2023-10-30
OSMAN ZİHNİ ZAİM CA20131 Efficient Justice for All: Improving Court Efficiency through EU Benchmarking İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Diğer Uluslararası 2021-05-25 2025-10-11
HASAN DAĞ Kritik Altyapılarda Olagandısılık Tespiti için Federe Makine Ögrenme Mimarisi Modeli İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri TÜBİTAK ARDEB 2021-05-15 2024-05-15
OĞUZHAN CEYLAN Kritik Altyapılarda Olagandısılık Tespiti için Federe Makine Ögrenme Mimarisi Modeli İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri TÜBİTAK ARDEB 2021-05-15 2024-05-15
SEDA ERDOĞAN Türkiye’deki KOBİ’lerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Finansmana Erişimlerine Katkısı ve Finansmana Erişimlerinin Performanslarına ve Uluslararasılaşma Süreçlerine Etkilerinin Analizi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman TÜBİTAK ARDEB 2021-09-15 2023-09-15
AHU GÖKÇE Seçici görsel-mekânsal dikkat süreçleri ve anlamsal bağlamın uç değerlerin saptanma ve temsiline etkisi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2021-10-01 2024-10-01
ONURCAN YILMAZ Kaynak Kıtlığında İş Birliği Nasıl Teşvik Edilebilir? Sezgisel/Analitik Düşünmenin Düzenleyici Rolü İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2021-09-15 2024-09-15
ALP ERİNÇ YELDAN Avrupa Yeşil Mutabakatı: Türkiye için Tehdit ve Fırsatlar, Uluslararası Kapsamlı ve Dinamik Genel Denge Analizi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi TÜBİTAK ARDEB 2021-12-01 2024-12-01
ONURCAN YILMAZ Deprem Tehdidi Altında Toplumsal İş Birliği Nasıl Arttırılır? İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2021-11-01 2024-11-01
LERNA KOHARİK YANIK Deprem ve Kadın: İstanbul'da Toplumsal Kırılganlıklara Duyarlı, Afet Risk Azaltma ve Hazırlık Planlamaları İçin Tespit, Tetkik ve Çözüm Önerileri İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TÜBİTAK ARDEB 2021-12-01 2024-12-01
SEZİN ÖNER YAMAN Otobiyografik Hatırlamanın Olumsuz Duyguların Düzenlenmesi Bağlamında İncelenmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2022-07-15 2024-11-15
EMRULLAH FATİH YETKİN Geri dönüşümlü Krylov Altuzayları ile Doğrusal olmayan Boyut indirgeme Yöntemleri ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti verisine uygulanması İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri TÜBİTAK UİDB 2022-06-01 2024-06-01
BERKAY AYHAN Türkiye’de Hanehalkı Borçluluğu: Nedenler, Örüntüler, Sonuçlar ve Kamu Politikası Önerileri İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TÜBİTAK ARDEB 2022-02-01 2025-03-01
OĞUZ ERSAN Depremlerin finansal karar alma üzerindeki etkileri İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman TÜBİTAK ARDEB 2022-02-01 2025-02-01
SELAHATTİN ADİL SARIBAY Holistik Düşünce: Kavramsal ve Psikometrik Özellikleri ve Modern Hayatın Sorunlarına Karşın Olası Sosyal Faydaları İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2022-06-01 2025-06-01
EMEL AKÇALI CA20134 - Traces as Research Agenda for Climate Change, Technology Studies, and Social Justice İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Diğer Uluslararası 2021-10-28 2025-10-27
ONURCAN YILMAZ Art, Empathy and Justice: an exploration of cognitive aesthetics İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Diğer Uluslararası 2022-06-01 2023-11-30
ÖZGÜR ORHANGAZİ Integrated Policy Strategies and Regional Policy Coordination for Resilient, Green and Transformative Development: Supporting Selected Asian BRI Partner Countries to Achieve 2030 Sustainable Development Agenda İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Diğer Uluslararası 2022-01-31 2024-01-31
HÜSEYİN EMRAH KARAOĞUZ Sporun Türkiye'nin dış ilişkilerinde ve küresel/bölgesel imajının şekillenmesinde oynadığı rolün ve dünyada ön plana çıkan spor diplomasisi stratejilerinin analizi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler TÜBİTAK ARDEB 2022-11-15 2024-11-15
DİLEK CİNDOĞLU Doğumun De-Medikalizasyonu Nasıl Mümkün: Türkiye’de Normalleşen Epizyotomileri Kesişimsel Bir Yaklaşımla Çözümlemek İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TÜBİTAK ARDEB 2022-07-01 2024-07-01
HASAN DAĞ CyberMACS - Master of Applied Cybersecurity İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Diğer Uluslararası 2022-10-01 2028-11-30
ÖZGÜR ORHANGAZİ Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Ekonomik ve Sosyal Sonuçları: Çevre, İstihdam, Üretim ve Dış Ticaret Açığı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi TÜBİTAK ARDEB 2022-08-15 2024-02-15
MEHMET KEREM ÇOBAN CA20123 - Intergovernmental Coordination from Local to European Governance İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Diğer Uluslararası 2022-04-18 2025-09-29
OĞUZ ERSAN Finansal Piyasalardaki Özel Bilgi Kaynaklı Işlem Olasılığı Modellerinin Tahminine Yönelik İyileştirmeler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman TÜBİTAK ARDEB 2022-10-01 2023-10-01
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE Türkiye'de Sporun Avrupalılaşması ve Türkiye-AB İlişkilerinde Sporun Yeri: Müzakerelerdeki 26. Faslın Türkiye Sigorta Basketbol Erkekler ve Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligleri Üzerinden Analizi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler TÜBİTAK ARDEB 2023-07-10 2025-07-10
HASAN TEKGÜÇ Türkiye'de En Üst Gelirli Grubun Tespiti ve Vergilendirilmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi TÜBİTAK ARDEB 2023-04-01 2025-03-01
SEZİN ÖNER YAMAN "Sahte Haberlerin Tespitinde Rol Oynayan Birey ve Olay Temelli Faktörlerin Toplumsal Cinsiyet Haberleri Bağlamında İncelenmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2023-07-15 2025-07-15