AkademisyenProje AdıFakülteBölümFon KuruluşuBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
AYŞE BELMA ÖZTÜRKKALE-COST-GRANT-CA19130-e6650cba - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industryİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanCOST2022-04-302022-10-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE565734-EPP-1-2015-1-TR-EPPJMO-MODULE Genişleyen Komşuluk Alanında AB ve Güvenlik – EUWIN / The EU and Security in the Wider Neighbourhood -EUWINİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerErasmus/JM2015-07-292018-07-29
HİMMET MURAT GÜVENÇKentsel Bölgeyi İzlemek: İstanbul Örneğiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTÜBİTAK ARDEB2017-01-012019-12-31
MARY LOUISE ŞİMŞEK710534 Systemic Action for Gender Equality (SAGE)/Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Sistemik Eylemİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiHORIZON 20202016-09-012019-08-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞEBUILDPEACE – Building Peace through Integrated Formal and Non-Formal Learning Approaches / BUILDPEACE - Formel ve Formel Olmayan Bütünleşik Yaklaşımlarla Barış İnşa Etmekİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerErasmus/JM2016-08-012019-08-01
HİMMET MURAT GÜVENÇ19. YY Ortası Osmanlı İmparatorluğundan Çağdaş Türkiye'ye Sanayileşme ve Kentsel Büyüme: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım / Industrialisation and Urban Growth from the Mid-Nineteenth Century Ottoİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiHORIZON 20202016-10-012021-09-30
MEHMET HARMAYetişkinlikte Bağlanmanın Oluşumu: Davranışsal ve Fizyolojik Eşgüdümlülüğün Gelişimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2017-03-012020-03-01
HASAN DAĞA Defence indepth Syber Intelligence Platform to Defend Against Emerging Syber Attacksİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriTÜBİTAK UİDB2018-09-152021-05-01
MELTEM UCALCA16232 “European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation”; CA16232 “Avrupa Enerji Yoksulluğu: Gündem Eş-Yaratılış ve Bilgi İnovasyonu”İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiCOST2018-06-012022-05-07
GÖZDE ÇÖREKÇİOĞLU İSHAKOĞLUMPI 2019-01 Corporate Culture and Employee Productivity: A Randomized Informational Intervention on Multiple Corporationsİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiDiğer Uluslararası2018-06-182023-12-30
HASAN TEKGÜÇVergilerin, Sosyal Harcamaların ve Gecekondulara Müsamaha Göstermenin Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluğa Etkisiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiTÜBİTAK ARDEB2019-09-152021-09-15
CEYDA MADEN EYİUSTATürkiye’deki KOBİ’lerde Yenilikçilik Performansını Etkileyen Faktörler: Güçlendirici Liderlik Davranışları ve Yenilikçiliği Arttırmaya Yönelik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiİşletmeTÜBİTAK ARDEB2019-08-012021-12-31
OĞUZ ERSANYüksek-frekanslı işlemlerin (HFT) piyasa mekanizmaları, piyasa aktörleri ve sosyal refahüzerindeki etkilerinin ortaya konması ile detaylı bir HFT yönetim planı oluşturulmasıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2019-11-012022-05-01
NUR ÇAVDAROĞLUTeorik Gelir Yönetimindeki Fiyatlandırma Modellerinin Gerçek Karar Vericilerin Kararlarıyla Uyumunun İncelenmesine Yönelik Bir Davranışsal Çalışmaİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiİşletmeTÜBİTAK ARDEB2019-03-152021-07-15
NURHAN DAVUTYANDuyûn-ı Umumiye İdaresi?nin Osmanlı Ekonomisine ve İttihat Terakki Cemiyetinin Anadoludaki Örgütlenmesine Etkileri: 1882-1914İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2020-02-152023-02-15
BERKAY AYHANCA18119 : Who Cares in Europeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiCOST2019-03-202023-03-19
NİMET URAYPazarlama ve Tüketici Odaklı Faktörlerin Firma Performansı Üzerindeki Dinamik Etkilerinin Analitik Modellerle İncelenmesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiİşletmeTÜBİTAK ARDEB2020-09-012022-03-01
ASLI AKTAN ERCİYESİkinci dil ediniminin okul öncesi ve okul çağı çocuklarında anlatı becerilerinin kurgusal, dilbilimsel ve algısal süreçlerine olan etkisi: Boylamsal bir çalışmaİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2020-07-152023-08-15
MELTEM UCALCA18219 - Research network for including geothermal technologies into decarbonized heating and cooling gridsİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiCOST2019-10-152023-10-14
MARY LOUISE ŞİMŞEKGenderEX: Gender for Excellence in Researchİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiHORIZON 20202021-01-012023-12-31
MELTEM UCALENGINE – Engineering curricula modernization in renewable energy in Albanian Universitiesİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiErasmus/JM2020-11-152023-11-14
ASLI ÇARKOĞLUCOVID-19 salgın sürecinde öznel esenligi koruyucu bireysel, ailesel ve sosyal faktörlerin incelenmesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
SEZİN ÖNER YAMANCovid-19'un Saglık Çalısanları Üzerindeki Travmatik Etkisinin Bellek Çerçevesinde Boylamsal Olarak Incelenmesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
ONURCAN YILMAZÖnleyici Tedbirlere Uyumu Nasıl Arttırabiliriz? Kişisel ve Toplumsal Fayda Mesajlarının Etkisiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
MEHMET HARMAAg Analizi Perspektifinden COVID-19 Küresel Salgınının Psiko-Sosyal Etkilerinin Incelenmesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞEJean Monnet Chair on Hybrid Threats in the EUİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerErasmus/JM2020-10-102023-10-09
EMRULLAH FATİH YETKİNBüyük Verilerin Manifold Ögrenme ile Analizi için Özdeger Dagılımı Dilimlenmesi ve Kontür Integraline Dayalı Yeni bir Yöntemin Gelistirilmesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriTÜBİTAK ARDEB2021-01-152024-01-15
ALP ERİNÇ YELDANCOVID-19 Salgının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Makroekonomik Genel Denge Analiziİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiTÜBİTAK ARDEB2020-07-072020-12-01
HİMMET MURAT GÜVENÇIn the Mirror of the European Neighbourhood (Policy): Mapping Macro-Regional Imaginationsİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiDiğer Uluslararası2020-09-012023-09-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞÇocukların Iletisim Becerilerinin Temelleri: Bebeklikteki Ortak Dikkat ve Dil Girdisinin Rolüİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2021-04-152022-04-15
MURAT TİNİÇKredi Iliskisinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: Sendikasyon Kredileri Yoluyla Aracı Kurumların Bilgi Aktarımındaki Rolüİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2021-03-152022-09-15
MELTEM UCALGood DEEDs – Digital Energy Efficiency Designersİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiErasmus/JM2021-06-302023-10-30
MELTEM UCALRaising awareness of mobbing faced by women academics: A New Perspectiveİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiDiğer Uluslararası2021-01-012021-12-31
SEDA ERDOĞANTürkiye’deki KOBİ’lerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Finansmana Erişimlerine Katkısı ve Finansmana Erişimlerinin Performanslarına ve Uluslararasılaşma Süreçlerine Etkilerinin Analiziİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2021-09-152023-09-15
ASLI AKTAN ERCİYESEdinilen İkinci Dildeki Yazı Yönünün Zaman Akış Yönü Algısına Etkisiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2021-10-012022-09-01
LERNA KOHARİK YANIKCA18140 - People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492-1923)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiCOST2019-04-092023-04-08
HÜSEYİN EMRAH KARAOĞUZKalkınmacı devlet metodolojisi ve Türkiye örneği üzerine metodolojik, teorik ve ampirik çıkarımlarİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerTÜBİTAK ARDEB2021-09-152022-09-15
SİBEL KARADAĞOn the Eve of a New “Deal”: Scope, Actors and Methodsİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiDiğer Uluslararası2021-09-012022-04-30
MEHMET HARMARomantik Çiftlerin Gündelik Konuşmalarındaki Sözel ve Sözel olmayan İpuçları Açısından İletişim Profilleri ve Profillerin İlişkiler Temelindeki Boylamsal Çıktılarıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2022-03-012023-03-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞÇocukların Zihin Kuramı Becerilerinin Gelişiminde Annelerin Rolünü Anlamakİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2022-04-152023-04-15
ÖZGÜR ORHANGAZİTürkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Ekonomik ve Sosyal Sonuçları: Çevre, İstihdam, Üretim ve Dış Ticaret Açığıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiTÜBİTAK ARDEB2022-08-152024-02-15
OĞUZ ERSANFinansal Piyasalardaki Özel Bilgi Kaynaklı Işlem Olasılığı Modellerinin Tahminine Yönelik İyileştirmelerİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2022-10-012023-10-01
AkademisyenProje AdıFakülteBölümFon KuruluşuBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
ONURCAN YILMAZFI-18688 Religion as Universal Moral Compass: Does Religious Belief Promote Behavioral Consistency Across Moral Domains?İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiDiğer Uluslararası2022-01-032024-10-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞBebeklik ve Erken Çocuklukta Bilişsel Gelişim: Dil, Dikkat ve Yürütücü İşlevlerin Gelişimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2022-02-072024-08-07
MELTEM UCAL101007961 AI4LABOUR-Reshaping labour force participation with Artificial Intelligenceİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiHORIZON 20202021-11-012025-10-31
LERNA KOHARİK YANIKCA19129 - Decolonising Development: Research, Teaching and Practiceİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiCOST2020-09-092024-09-08
AYŞE BELMA ÖZTÜRKKALCA19130 - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry Working Group 2 ve 3İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanCOST2020-09-142024-09-13
OĞUZHAN CEYLANKritik Altyapılarda Olagandısılık Tespiti için Federe Makine Ögrenme Mimarisi Modeliİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriTÜBİTAK ARDEB2021-05-152024-05-15
HASAN DAĞKritik Altyapılarda Olagandısılık Tespiti için Federe Makine Ögrenme Mimarisi Modeliİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriTÜBİTAK ARDEB2021-05-152024-05-15
AHU GÖKÇESeçici görsel-mekânsal dikkat süreçleri ve anlamsal bağlamın uç değerlerin saptanma ve temsiline etkisiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2021-10-012024-10-01
ONURCAN YILMAZKaynak Kıtlığında İş Birliği Nasıl Teşvik Edilebilir? Sezgisel/Analitik Düşünmenin Düzenleyici Rolüİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2021-09-152024-09-15
ALP ERİNÇ YELDANAvrupa Yeşil Mutabakatı: Türkiye için Tehdit ve Fırsatlar, Uluslararası Kapsamlı ve Dinamik Genel Denge Analiziİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiTÜBİTAK ARDEB2021-12-012024-12-01
ONURCAN YILMAZDeprem Tehdidi Altında Toplumsal İş Birliği Nasıl Arttırılır?İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2021-11-012024-11-01
LERNA KOHARİK YANIKDeprem ve Kadın: İstanbul'da Toplumsal Kırılganlıklara Duyarlı, Afet Risk Azaltma ve Hazırlık Planlamaları İçin Tespit, Tetkik ve Çözüm Önerileriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTÜBİTAK ARDEB2021-12-012024-12-01
SEZİN ÖNER YAMANOtobiyografik Hatırlamanın Olumsuz Duyguların Düzenlenmesi Bağlamında İncelenmesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2022-07-152024-11-15
EMRULLAH FATİH YETKİNGeri dönüşümlü Krylov Altuzayları ile Doğrusal olmayan Boyut indirgeme Yöntemleri ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti verisine uygulanmasıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriTÜBİTAK UİDB2022-06-012024-06-01
BERKAY AYHANTürkiye’de Hanehalkı Borçluluğu: Nedenler, Örüntüler, Sonuçlar ve Kamu Politikası Önerileriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTÜBİTAK ARDEB2022-02-012025-03-01
OĞUZ ERSANDepremlerin finansal karar alma üzerindeki etkileriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2022-02-012025-02-01
SELAHATTİN ADİL SARIBAYHolistik Düşünce: Kavramsal ve Psikometrik Özellikleri ve Modern Hayatın Sorunlarına Karşın Olası Sosyal Faydalarıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2022-06-012025-06-01
EMEL AKÇALICA20134 - Traces as Research Agenda for Climate Change, Technology Studies, and Social Justiceİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerCOST2021-10-282025-10-27
ÖZGÜR ORHANGAZİIntegrated Policy Strategies and Regional Policy Coordination for Resilient, Green and Transformative Development: Supporting Selected Asian BRI Partner Countries to Achieve 2030 Sustainable Development Agendaİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiDiğer Uluslararası2022-01-312024-01-31
HÜSEYİN EMRAH KARAOĞUZSporun Türkiye'nin dış ilişkilerinde ve küresel/bölgesel imajının şekillenmesinde oynadığı rolün ve dünyada ön plana çıkan spor diplomasisi stratejilerinin analiziİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerTÜBİTAK ARDEB2022-11-152024-11-15
DİLEK CİNDOĞLUDoğumun De-Medikalizasyonu Nasıl Mümkün: Türkiye’de Normalleşen Epizyotomileri Kesişimsel Bir Yaklaşımla Çözümlemekİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTÜBİTAK ARDEB2022-07-012024-07-01
HASAN DAĞCyberMACS - Master of Applied Cybersecurityİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriErasmus/JM2022-10-012028-11-30
MEHMET KEREM ÇOBANCA20123 - Intergovernmental Coordination from Local to European Governanceİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiCOST2022-04-182025-09-29
MEHMET NAFİZ AYDINTOP4HoneyChain : Trustable and sustainable open platform for smart honey value chainsİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriHORIZON Europe2023-09-152025-09-15
SİBEL KARADAĞCA-22135 Data Matters: Socio-technical Challenges of European Migration and Border Controlİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiCOST2023-09-282027-09-27
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞETürkiye'de Sporun Avrupalılaşması ve Türkiye-AB İlişkilerinde Sporun Yeri: Müzakerelerdeki 26. Faslın Türkiye Sigorta Basketbol Erkekler ve Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligleri Üzerinden Analiziİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerTÜBİTAK ARDEB2023-07-102025-07-10
HASAN TEKGÜÇTürkiye'de En Üst Gelirli Grubun Tespiti ve Vergilendirilmesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiTÜBİTAK ARDEB2023-04-012025-03-01
SEZİN ÖNER YAMAN"Sahte Haberlerin Tespitinde Rol Oynayan Birey ve Olay Temelli Faktörlerin Toplumsal Cinsiyet Haberleri Bağlamında İncelenmesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2023-07-152025-07-15
MURAT TİNİÇKonsantre sahiplik ve ikincil piyasalarda bilgi dengesizliği: Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerinin fiyat oluşumunda aracı kurumların rolüİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2023-08-102024-05-10
NİMET URAYYapay zeka temelli (dijital) hizmetlerin algılanan özellikleri, ortak değer yaratma ve devamlı kullanım niyeti etkileşiminin incelenmesi: MS Hastaları Üzerine bir Araştırmaİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiİşletmeTÜBİTAK ARDEB2023-11-202025-11-20