Yeni Bir Kitap: Kuramdan Pratiğe Duygu Düzenleme

25 Ağustos 2023

Psikoloji bölümümüzden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Altan Atalay‘ın editörlerinden birisi olduğu Kuramdan Pratiğe Duygu Düzenleme isimli kitap Koç Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı.

Duygu düzenleme sıradan bir günde bile neredeyse her bireyin yaşamakta olduğu duyguların farklı boyutlarını değiştirmek için kullandığı bilişsel ya da davranışsal stratejilerin geneline verilen isimdir. Duygu düzenleme, bireylerin gündelik hayatlarında oldukça büyük yer tutan bir beceriler topluluğu olarak görülse de bu alanda yaygın olarak kabul gören kuramsal yaklaşımların ortaya çıkışı 2000’li yılların başına denk gelmektedir.

Yaşamın erken dönemlerinde kişilerarası bir süreç olarak başlayan duygu düzenleme, bireyin olgunlaşmasıyla birlikte sosyal, bilişsel ve davranışsal boyutlarıyla bireylerin gündelik hayatını etkilemeye devam eder. Bu beceriler hem sıradan stres kaynaklarıyla başa çıkmada hem de yakın geçmişte yaşadığımız COVID-19 salgını gibi beklenmedik büyük stres kaynaklarıyla baş etmeye çalışırken el altında bulundurduğumuz ve sıklıkla kullandığımız stratejilerdir. Bu nedenle duygu düzenleme bu kitapta kuramsal, sosyal, bilişsel, gelişimsel ve klinik alan olmak üzere beş farklı kısımda ele alınmıştır.

Bu kitabın hazırlanmasındaki ana amaç duygu düzenlemeye dair güncel kuramsal yaklaşımları ve görgül araştırmaları içeren Türkçe bir kaynağın okuyucuya ulaştırılmasıdır.

Kuramdan Pratiğe Duygu Düzenleme

Derleyenler: Ayşe Altan Atalay, Burcu Kaya Kızılöz, Dilek Sarıtaş Atalar

Koç Üniversitesi Yayınları, 2023, 408 sf.