Dr. Öğr. Üyesi Sezin Öner Yaman’a TÜBİTAK 3005 Programından Proje Desteği

17 Nisan 2023

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümümüzden Dr. Öğr. Üyesi Sezin Öner Yaman’ın “Sahte Haberlerin Tespitinde Rol Oynayan Birey ve Olay Temelli Faktörlerin Toplumsal Cinsiyet Haberleri Bağlamında İncelenmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK 3005 programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Önerilen çalışma toplumsal cinsiyet ile ilgili hem hiç gerçekleşmemiş hem de içeriği değiştirilmiş gerçek olaylara odaklanacaktır. Bu doğrultuda önerilen üç çalışmada toplumsal cinsiyet konulu haberlere odaklanılarak bu sahte haberlere yönelik geliştirilen bellek yanılsamalarının bireysel ve olay temelli farklılıklardan ne ölçüde etkilendiğini saptamak, projenin en temel amacıdır.

Sezin Hocamızı tebrik eder, araştırmasında başarılar dileriz.