Dr. Öğr. Üyesi Gözde Çörekçioğlu İshakoğlu ve Doktora Öğrencisi Atakan Açıkgöz’e TÜBİTAK 1002 Programından Proje Desteği

17 Nisan 2023

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Gözde Çörekçioğlu İshakoğlu ve doktora öğrencisi Atakan Açıkgöz’ün birlikte sunduğu “İşverenlerin Uzaktan Çalışmaya Bakış Açısı” başlıklı projesi TÜBİTAK 1002 programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Önerilen çalışmanın amacı değişen çalışma yeri koşullarında işverenlerin kararlarını etkileyen faktörlerin ve uzaktan çalışma konusuna bakış açılarının ortaya koyulması, yapılacak işin ve çalışanın farklı niteliklerinin uzaktan çalışma imkanlarına etkisinin ölçümlenmesidir.

Gözde Hocamızı ve doktora öğrencimiz Atakan’ı tebrik eder, araştırmalarında başarılar dileriz.