Doç. Dr. Mehmet Nafiz Aydın’a ERA-NET COFUND Kapsamında Proje Desteği

30 Mayıs 2023

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümümüzden Doç. Dr. Mehmet Nafiz Aydın‘ın, ERA-NET COFUND (ICT-AGRI-FOOD) çağrısına koordinatör olarak sunduğu “TOP4HoneyChains – Trustable and Sustainable Open Platform for Smart Honey Value Chains” başlıklı proje önerisi desteklenmeye hak kazanmıştır.

TOP4HoneyChains’in ana hedefi, Polonyalı ve Letonyalı ortak kurumlarla birlikte ulusötesi yaklaşımdan yararlanarak Türkiye ve Arjantin’de akıllı bal değer zincirlerini etkinleştirecek güvenilir ve sürdürülebilir bir açık platform geliştirmektir. Bu yolla, bir bütün bal-gıda sistemi olarak akıllı bal değer zincirlerine ulaşmak için izlenebilirlik ve şeffaflığın etkinliğini ve verimliliğini artırmayı amaçlayan üç yıllık projenin dört farklı ülkedeki dokuz kurumdan oluşan konsorsiyum koordinatörlüğünü üniversitemiz üstlenecektir.

Ekonomi bölümümüzden Dr. Ulaş Karakoç ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümümüzden Dr. Arif Selçuk Öğrenci de bu projede görev alacaklardır.

Dr. Aydın’ı tebrik eder, ona ve diğer hocalarımıza çalışmalarında başarılar dileriz.

Katılan Kurum/KuruluşÜlke  Görev
Kadir Has ÜniversitesiTürkiyeKoordinatör
Işık ÜniversitesiTürkiyePartner
University of Economics in KatowicePolonyaPartner
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA)ArjantinPartner
T.C. Tarım ve Orman BakanlığıTürkiyePartner
Nexco S.A.ArjantinPartner
Cooperativa Agropecuaria y Apicola Norte Grande LimitadaArjantinPartner
Alimentos Naturales Natural Foods S.A.ArjantinPartner
Latvia University of Life Sciences and TechnologiesLetonyaPartner