KHAS Küresel Ekonomi Politik Seminerleri: Prof. Dr. Annina Kaltenbrunner

26 Nisan 2023
20:00 - 21:30
Zoom

Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün evsahipliği yaptığı “KHAS Küresel Ekonomi Politik Seminerleri”, neoliberal küreselleşme sonrası dünya ekonomisindeki gelişmeleri analitik yönden irdeleyecek ve “sadece dünyamızı anlamakla yetinmeyen, onu değiştirmeyi de amaçlayan” uluslararası düzeyde uzman davetli sosyal bilimciler tarafından yürütülüyor. Program boyunca iklim krizi ve yeşil dönüşüm; cinsiyet, etnik köken ve her alanda sosyal dışlanma ve eşitsizlik; küresel emek piyasaları; finansallaşma ve küresel kapitalizmin 21. yüzyılı konuları tartışmaya açılıyor.

Serinin 26 Nisan Çarşamba günkü etkinliğinin konuğu, Prof. Dr. Annina Kaltenbrunner (Leeds University Business School) olacak. Prof. Kaltenbrunner’in “International Financial Subordination in the Age of Asset Manager Capitalism” başlıklı konuşmasını, Türkiye saati ile 20:00’de Zoom üzerinden takip edebilirsiniz.

Zoom ID: 862 6300 6689

Prof. Dr. Władysław Zuziak: “Identity of Europe and Immigrants”