Genel not ortalaması en az 2.00 olup, bitirme ödevi, bitirme tezi ve bitirme projesi hariç olmak kaydıyla, mezuniyet koşullarını yalnızca bir dersten başarısız olduğu için (FF) yerine getiremeyen azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.

Tek ders sınav hakkı verilebilmesi için öğrencinin tek ders sınavı sonucunda alacağı notun katkısıyla, genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarabilecek durumda olması gerekir.

Tek ders sınav başvurusu için;

 Aşağıdaki linki tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirsiniz

https://my.khas.edu.tr/forms/basvuru

Öğretim planında yer alan derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli AKTS/Krediyi tamamlamış, genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış, staj ve sosyal sorumluluk dersini tamamlamış öğrenci mezuniyet koşullarını tamamlamıştır. Bundan sonraki süreçte öğrenci danışman hocasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Öğrenciler zorunlu staj başvurusu için aşağıdaki linki tıklayarak başvuru yapabilir ve başvuru bölümünün staj komisyonundaki hoca tarafından değerlendirilir.

https://kariyer.khas.edu.tr/

Ders planında bulunan ilk dört yarıyılındaki tüm derslerden başarılı olup ve not ortalaması 2.00 ve üzeri olan öğrenciler fakültelerine dilekçe ile başvurarak ön lisans diploması almak için başvuruda bulunabilirsiniz.

Tüm derslerden başarılı olan fakat mezuniyet koşullarını genel not ortalaması 2.00’ın altında olması nedeniyle yerine getiremeyen azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere, genel not ortalamalarını en az 2.00 düzeyine çıkarabilecek durumda olmaları koşuluyla, daha önce koşullu başarılı not ile başardıkları dersler arasından seçecekleri bir dersten bir sınav hakkı verilir.

Aşağıdaki linki tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirsiniz

https://my.khas.edu.tr/forms/basvuru

Başvurunuzu mykhas portal - formlar alanından yapabilirsiniz. Başvuru koşulları her akademik yılın sonunda Web sitemizden duyurulmakta olup duyuruları takip edebilirsiniz.

Aşağıdaki linki tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.

https://my.khas.edu.tr/forms/basvuru

Llisans programındaki öğrencilerin kayıtları Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla akademik takvimde belirtilen süre içinde dondurulabilir. Mücbir sebeplerle bu süreyi aşan durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerekir.

Öğrencilerin bir defada en çok iki yarıyıl, öğrenim süresince en çok dört yarıyıl kayıt dondurmalarına izin verilebilir. (bknz. Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 31-2)

Akademik takvimde belirtilen ekle bırak döneminde öğrenci ders ekleyip danışman hocasının onayına gönderebilirsiniz.

Akademik takvimde belirtilen ekle bırak döneminde öğrenci çıkarmak istediği dersi seçip danışman onayına gönderir. Dersi onaylandıktan sonra eklemek istediği dersi ekleyip hocasının onayına gönderebilirsiniz.

Evet. Kaydınızı sildirdikten sonra, Anadal Bölümünüzün kayıtlı olduğu Fakülteye danışman onaylı ders saydırma dilekçenizi verebilirsiniz.

ÇAP programına akademik takvimde belirtilen tarihler aralığında aşağıdaki linkten ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

https://my.khas.edu.tr/forms/basvuru

Başvuru koşulları için  aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

https://my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/cift-anadal-ve-yandal-yonergesi1.pdf

Yandal programına akademik takvimde belirtilen tarihler aralığında aşağıdaki linkten ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

https://my.khas.edu.tr/forms/basvuru

Başvuru koşulları için  aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

https://my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/cift-anadal-ve-yandal-yonergesi1.pdf

Akademik takvimde ilan edilen tarihlerde aşağıdaki linki tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.

https://my.khas.edu.tr/forms/basvuru

Aşağıdaki linki tıklayarak talep oluşturabilirsiniz. Ders İçerik ve Planını başvuru sonucunda Fakülteniz size mail olarak iletecektir.

https://my.khas.edu.tr/forms/basvuru

Fakülte sekreterliğine ve corona@khas.edu.tr adresine PCR + sonucunuzla birlikte mail atabilirsiniz. Sizinle ayrıca iletişime geçilecektir.

Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 21 - (6) Ders kaydı yaptığı yarıyılın sonunda en fazla 6 KHAS veya 12 AKTS kredisi daha alarak mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin ders kredi yükleri ilgili birim yönetim kurulu tarafından, öğrencinin 29 uncu maddede belirtilen statüsüne bakılmaksızın, o yarıyıl sonunda sınavına girilebilecek tek dersin kredisi dahil olmak üzere, en fazla 6 KHAS veya 12 AKTS kredisi arttırılabilir.

Başvurunuzu mykhas portal - formlar alanından yapabilirsiniz.