FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Mitat ÇELİKPALA Dekan-Başkan
Prof. Dr. Serhat GÜVENÇ (Profesör Üye)
Prof. Dr. Lerna K.YANIK (Profesör Üye)
Prof. Dr. Meltem UCAL (Profesör Üye)
Doç. Dr. A. Salih BIÇAKCI (Doçent Üye)
Doç. Dr. Aslı ÇARKOĞLU (Doçent Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sezin ÖNER (Doktor Öğretim Üyesi)

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Mitat ÇELİKPALA Dekan-Başkan
Prof. Dr. Meltem UCAL (Profesör Üye)
Prof. Dr. Lerna K.YANIK (Profesör Üye)
Prof. Dr. Osman Z.ZAİM (Profesör Üye)
Prof. Dr. Şule TOKTAŞ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Serhat GÜVENÇ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Özgür ORHANGAZİ Ekonomi Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Aslı ÇARKOĞLU Psikoloji Bölüm Başkanı
Doç. Dr. G.Tarcan KUMKALE (Doçent Üye)
Doç. Dr. A. Salih BIÇAKCI (Doçent Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sezin ÖNER (Doktor Öğretim Üyesi)

FAKÜLTE DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Jorge Haddock, Dekan, İşletme Fakültesi, University of Richmond

Jeet Gupta, Distinguished Professor of Management Information Systems, University of Alabama

Dominick Salvatore, Distinguished Professor of Economics, Fordham University

Robin Anderson, Dekan , İşletme Fakültesi , University of Portland