Erinç Yeldan

Kadir Has Üniversitesi İktisadi,  İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne hoş geldiniz.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Psikoloji olmak üzere dört bölümde eğitim sürmektedir. Fakültemizin amacı, hem ulusal piyasaların ihtiyaçlarını karşılayabilen hem de dünya ölçeğinde yarışabilecek niteliklere sahip ayrıcalıklı mezunlar yetiştirmektir. Uluslararası rekabetçi piyasalarda yarışabilecek kaliteli işgücü için aranan öncelikli nitelikler arasında, en az bir yabancı dili ve tercihen ikinci yabancı dili kullanabilmesi, eğitimi sırasında iş yaşamı deneyimi kazanmış olması ve diğer kültürleri tanıması öne çıkmaktadır. Fakültemiz bünyesindeki tüm bölümlerimiz, en az bir yabancı dil bilen ve iş yaşamına hazır mezunlar yetiştirebilecek akademik programlara ve öğretim kadrosuna sahiptir.

Fakültemiz akademik temeli sağlam, çağdaş, geniş vizyona sahip bir lisans eğitimini hedeflemektedir. Her bölümün eğitim programı, hem teori ve uygulama, hem de zorunlu ve seçimlik dersler açısından özenli denge korunarak oluşturulmuştur. Mesleki, mesleği destekleyen ve kişisel yetenekleri geliştirmeye yardımcı bilginin edilinip özümsenmesi, öğrenilerek uygulamaya geçirilmesi için gerekli teknik donanım da üniversitemizde öğrencilerin hizmetindedir. Fakültemizde bulunan bölümler, çift anadal ve yandal programları ile, sizlerin çok disiplinli eğitim olanaklarından daha fazla yararlanmanıza olanak vermektedir. Ayrıca ders dışı faaliyetlere katılmanız da, hem kendinizi aşıp çok boyutlulandırmanız, hem de birbiriniz ile uzun soluklu ilişkiler geliştirmeniz açısından önemlidir.

Fakültemizin bütün bölümlerinde öğrencilerimizi mezuniyet sonrası iş yaşamına hazırlayabilmek için iş dünyası ve dünyaca meşhur  üniversiteler ile iş birliği anlaşmaları imzalanmıştır.. Fakültemizin amacı; disiplinlerarası bir yaklaşımla oluşturulan ve sektörel gelişmeler izlenerek sürekli güncellenen ders programlarımız kapsamındaki derslerin nitelikli fiziksel koşullarda, her türlü teknolojiden yararlanılarak ve uygulamaya yönelik yürütülmesi yoluyla analitik düşünme, strateji belirleme, sorun çözme ve doğru kararlar alma becerisi gelişmiş mezunlar yetiştirmek; etkileşimci bir yaklaşımla yerel ve ülke genelinde iş dünyasının ve toplumun gereksinmelerine karşılık vererek, kalkınma çabalarına kurumsal katkı sağlamaktır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi; bilimsel literatürü ve güncel gelişmeleri takip edebilen, bilişim teknolojilerinden yararlanarak bilgiyi üretebilen, hızla doğru ve akılcı karar alıp uygulayabilme yetisine sahip, çalışma hayatına uyum sağlayıp takım içinde verimli çalışabilen, girişimci, demokratik ve şeffaf düşünebilen, analiz ve sentez yapabilen, özgüveni gelişmiş, evrensel kültüre sahip insan kaynaklarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.