Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk GÖRÇÜN

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk GÖRÇÜN
Bölüm Başkanı

UBF “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü” konu olarak farklı ancak birbirleri ile yakından ilişkili iki alandan oluşmaktadır: Uluslararası Ticaret ve Lojistik. Son yıllarda, küreselleşme çerçevesindeki uluslararası mal ve hizmet ticareti ile sermaye akımları, geçmiş ile kıyaslanamayacak bir canlılığa ve karmaşıklığa ulaşmıştır. Uluslararası ticaret bilim dalının konusu farklı ülkelerde yerleşmiş şirketlerin veya çok uluslu şirketlerin yaptıkları ithalat ve ihracata ilişkin ekonomik temeller, işlemler ve uygulamalar, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticaretin finansmanı gibi farklı ancak birbirlerini tamamlayan alanlardan meydana gelmektedir.

Diğer taraftan, “lojistik” bazen anlaşıldığı gibi sadece bir taşımacılık faaliyetinden ibaret değildir. Lojistik mal, hizmet, bilgi gibi hususların teslim alınması, depolanması, müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadar taşınması gibi etkinliklerin ekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesi bilimidir.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” Bölümünün dar anlamda konusu bunlar olmakla birlikte UBF’nin dört yıllık bir yüksek öğretim kuruluşu olması ve Bölüm derslerinin ekonomi, finans, işletmecilik alanlarında öğretim yapan diğer dört yıllık yüksek okul ve fakültelerle örtüşmesi nedeni ile Bölümümüz bu öğretim kurumlarına eşdeğerdir.

MESLEĞİN ÖNEMİ VE GELECEĞİ

Uluslararası ticaret eski bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Dış ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünler ortaya çıkmıştır. Firmaların, modern dış ticaret işlemlerini, çeşitli belgelerini, finansman usullerini bilen uzmanlara büyük gereksinimleri vardır. Diğer taraftan günümüz ekonomik ilişkilerinde ve dış ticarette lojistik uygulamaları da büyük önem kazanmıştır. Firmaların maliyetleri içinde lojistik masrafları büyük oranlara ulaşmıştır. Bu alanın uzmanlık gerektirmesinden dolayı firmalar giderek bu faaliyetlerini lojistik firmalarına devretmektedirler. Bu nedenlerle, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında uzmanlık kesinlikle bugünün ve geleceğin revaçta meslekleri arasında görülmektedir.

Ticaret Lojistik

BÖLÜMÜN AMACI

Uluslararası ticaret ve lojistik farklı faaliyet alanları olmalarına rağmen aralarında çok önemli ilişkiler de vardır. Günümüzde uluslararası ticaret ancak modern lojistik faaliyetleri çerçevesinde yürütülebilmektedir. Dolayısı ile uluslararası ticaret uygulamaları alanında uzmanlaşmış kişilerin mutlaka lojistik bilgilerine de sahip olmaları gerekir. Bu nedenle, Bölümümüzde uluslararası ticaret ve lojistiğin bir arada yer almasının öğrenciler açısından çok büyük bir avantajı vardır.

UBF “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün” amacı modern uluslararası ticaret ve lojistik bilimleri ile uygulamalarını çok iyi bilen uzmanlar yetiştirmektir. Bölüm ders programlarında yer alan çok sayıdaki seçimlik ders sayesinde öğrenciler diledikleri takdirde iki alandan bir tanesine ağırlık verebilirler. Eğer istenirse iki alandan da uygun sayıda ders alarak her iki bilim dalına da eşdeğer ağırlık verilebilir. Bölümümüz mezunlarının öğrenimlerini ilgili kurumlarda yüksek lisans seviyesinde devam ettirdikleri takdirde lojistik mühendisliği öğrenimi yapmak olanakları da vardır. Ayrıca uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında yabancı dil bilgisinin önemi açık olduğu için Bölümümüz yabancı dil öğretimine de ağırlık vermektedir.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

Öğretim üyelerimizin önemli bir bölümü UBF kadrolu öğretim üyeleri, Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler ile diğer Fakültelerinin kadrolu öğretim üyeleridir. Bölümümüz uygulamaya ağırlık verdiği için uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında fiilen çalışan tecrübeli uygulamacılardan da yoğunlukla yararlanacaktır. Uygulamacı öğretim üyelerimiz özellikle öğrencilerimizin pratik ve uygulamalarını en üst düzeyde gerçekleştirmeden sorumlu olacaklardır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Günümüzde, yoğun ekonomik küreselleşme çerçevesinde uluslararası ticaret ve lojistik ile ilişkisi bulunmayan özel ve kamusal şirket kalmamıştır. Bu nedenle UBF “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü” mezunlarının çalışma alanları son derecede geniştir. Mezunlarımız tüm şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik departmanlarında iş bulabilecek olmakla birlikte özellikle ithalat ve ihracat firmaları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında gelecek vaat eden işler ve saygın meslekî pozisyonlar bulabileceklerdir. Dört yıllık lisans öğretimi veren UBF “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü” ekonomi, uluslararası ticaret, finans, bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim yapan diğer fakülte ve yüksek okul bölümlerine eşdeğer olduğu için, mezunlarımızın bu okullardan mezun olanların elde edebilecekleri tüm yasal haklara sahip olma olanakları da vardır.

Bölüm Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk GÖRÇÜN

E-posta: omer.gorcun@khas.edu.tr