Prof. Dr. Ömer Lütfi Gebizlioğlu

Prof. Dr. Ömer Lütfi Gebizlioğlu
Bölüm Başkanı

Türkiye, küreselleşen ekonomide son yıllarda artan bir ivme ile daha büyük bir yer edinmektedir. Türkiye’nin yabancı yatırımcılar için çekiciliği artarken, özellikle İstanbul, birçok uluslararası şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Artık büyük Türk şirketleri sadece ihracat ve ithalat yapmakla yetinmemekte, aynı zamanda birçok ülkede doğrudan yatırım yaparak çok uluslulaşmaktadır. Bölümümüz İstanbul gibi bir uluslararası finans ve iş merkezinde, geleceğin yöneticlerini küresel bir vizyona sahip olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, öğrencilerine ekonomi, finans ve uluslararası ticaret konularını küresel bir perspektiften vermektedir. Bölümümüz, disiplinlerarası yapısı ve akademik kadrosunun geniş perspektifi sayesinde, başta İşletme ve Ekonomi programları olmak üzere, birçok farklı program ile birlikte çift anadal ve yandal olanakları da sağlamaktadır. Mezunlarımız ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarında ve diğer sektörlerdeki çok uluslu şirketlerde, sivil toplum örgütlerinde ve araştırma merkezlerinde istihdam olanağına sahiptirler.