Program Yeterlilikleri

  • Uluslararası İlişkilerin temel kavramlarını, bölgesel ve küresel bağlamlarda anlamlandıracaklardır.
  • Uluslararası ilişkiler teorileri ve yaklaşımlarını eleştirel ve disiplinler arası bakış açısıyla değerlendirebilecek ve kavrayacaklardır.
  • Uluslararası İlişkilerin temel aktörleri olan devletler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, çok uluslu şirketler, küresel sivil toplum aktörleri, kriminal gruplar ve bireyleri tanımlayacaklar ve bu aktörlerin birbirleriyle olan etkileşimlerini ve uluslararası ilişkilere olan yansımalarını anlayacaklardır.
  • Uluslararası ilişkiler çalışmalarının gerektirdiği tarihsel ve kültürel dinamikleri teorik bağlamda açıklayabileceklerdir.
  • Disipline ait İngilizce-ağırlıklı materyal ve literatürü dikkatli, eleştirel ve derinlemesine okuyup yabancı dilde ifade edebileceklerdir.
  • Ödev ve projelerini akademik etik ve dürüstlük standartlarına uygun anlaşılır, bilgilendirici bir dilde ve güçlü argümanlar sunarak hazırlayacaklardır.
  • Uluslararası ilişkilere dair tartışmaları, haberleri ve yorumları aktif ve etkin olarak katılabileceklerdir.
  • Ulusal ve uluslararası roje gruplarında ve ekiplerde etkin çalışacaklardır.