ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÇEKİRDEK   MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
KHAS101
Kökenler   ve Sonuçları 
Origins   and Consequences 
3
0
0
3
5
KHAS103
İnsanlık   Tarihi 
History   of Humankind 
3
0
0
3
5
KHAS105
Evrensel   Değerler ve Etik 
Universal   Values and Ethics 
3
0
0
3
5
KHAS107
Tasarım
Design 
3
0
0
3
5
KHAS109
Hesaplamalı   Düşünme 
Computational   Thinking 
3
0
0
3
5
TLL101
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 1
Critical   Reading and Writing in Turkish 1
2
0
0
2
3
Yarıyıl Toplamı
17
0
0
17
28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
KHAS110
Toplumsal   Sorumluluk Projesi
Civic   Responsibility Project 
0
2
0
1
2
KHAS112
Matematiği   Anlamak 
Understanding   Mathematics 
3
0
0
4
6
TLL102
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 2
Critical   Reading and Writing in Turkish 2
2
0
0
2
3
LW138
Hukuka   Giriş 
Introduction   to Law
3
0
0
3
6


Çekirdek   Seçmeli 1
Core   Elective 1
3
0
0
3
5


Çekirdek   Seçmeli 2
Core   Elective 2
3
0
0
3
5


Çekirdek   Seçmeli 3
Core   Elective 3
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
17
2
0
19
32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS ADI   (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
HST101
Modern   Türkiye Tarihi 1
Modern   History of Turkey 1
2
0
0
2
2
INT217
Diplomasi   Tarihi 
History   of International Relations
3
0
0
3
7
POL201
Siyaset Bilimine   Giriş 
Introduction to   Political Science
3
0
0
3
6


Alan   Seçmeli 1
Field   Elective 1
3
0
0
3
6


Alan   Seçmeli 2
Field   Elective 2
3
0
0
3
6


Serbest   Seçmeli 1
Free   Elective 1
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
17
0
0
17
32
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
HST102
Modern Türkiye   Tarihi 2
Modern   History of Turkey 2
2
0
0
2
2
INT210
Uluslararası   İlişkilere Giriş 
Introduction   to International Relations
3
0
0
3
7
POL227
Siyasal   Düşünceler Tarihi 
History   of Political Thought
3
0
0
3
7
ECON225
Ekonominin   Temelleri
Fundamentals of   Economics
3
0
0
3
6


Alan   Seçmeli 3
Field   Elective 3
3
0
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
14
0
0
14
28
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
LW207
Uluslararası   Hukuk 1
International   Law 1
3
0
0
3
4
INT313
Uluslararası   İlişkiler Teorisi 
International   Relations Theory
3
0
0
3
6
INT315
Türk Dış   Politikası 1
Fundamentals   and Issues in Turkish Foreign Policy 1
3
0
0
3
6


Serbest   Seçmeli 2
Free   Elective 2
3
0
0
3
6


Serbest   Seçmeli 3
Free   Elective 3
3
0
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
15
0
0
15
28
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
LW208
Uluslararası   Hukuk 2
International   Law 2
3
0
0
3
4
INT352
Türk Dış   Politikası 2
Fundamentals   and Issues in Turkish Foreign Policy 2
3
0
0
3
6
INT362
Dış   Politika Analizi 
Foreign   Policy Analysis
3
0
0
3
6
INT354
Uluslararası   Örgütler 
International   Institutions
3
0
0
3
5


Serbest   Seçmeli 4
Free   Elective 4
3
0
0
3
6


Serbest   Seçmeli 5
Free   Elective 5
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
18
0
0
18
32
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
INT435
Türkiye   Ekonomisi
Global   Political Economy
3
0
0
3
6


Alan   Seçmeli 4
Field   Elective 4
3
0
0
3
6


Alan   Seçmeli 5
Field   Elective 5
3
0
0
3
6


Serbest   Seçmeli 6
Free Elective   6
3
0
0
3
6


Serbest   Seçmeli 7
Free   Elective 7
3
0
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
15
0
0
15
30
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
INT468
Avrupa   Entegrasyonu 
European   Intergration
3
0
0
3
6
INT470
Uluslararası   Güvenlik 
International   Security
3
0
0
3
6


Alan   Seçmeli 6
Field   Elective 6
3
0
0
3
6


Alan   Seçmeli 7
Field   Elective 7
3
0
0
3
6


Serbest   Seçmeli 8
Free   Elective 8
3
0
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
15
0
0
15
30
GENEL TOPLAM
128
2
0
130
240


ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÇEKİRDEK   MÜFREDATI ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
BUS317
Uluslararası   İşletme 
International   Business
3
0
0
3
5
BUS319
Örgütsel   Davranış 
Organizational   Behaviour
3
0
0
3
5
ECON327
Uluslararası   Ekonomi 1
International   Economics 1
3
0
0
3
5
ECON328
Uluslararası   Ekonomi 2
International   Economics 2
3
0
0
3
5
THR382
Türkiye'de   Modern ve Çağdaş Tiyatro
Modern   and Contemporary Theater of Turkey
3
0
0
3
5
ITF305
Uluslararası   Ticaret Teorisi ve Politika
International   Trade Theory and Policy
3
0
0
3
5
INT319
Rusya   Siyaseti ve Dış Politikası
Russian   Politics and Foreign Policy
3
0
0
3
6
INT341
Enerji   Güvenliği
Energy   Security
3
0
0
3
6
INT364
Stratejik   Analiz ve Çatışma Çözümü
Strategic   Analysis and Conflict Resolution
3
0
0
3
6
INT428
AB-Türkiye   İlişkileri
European   Union and Turkey Relations
3
0
0
3
6
INT441
Amerikan   Siyaseti ve Dış Politika
American   Politics and Foreign Policy
3
0
0
3
6
INT452
Ortadoğuda   Toplum ve Siyaset
Politics   and Society in the Middle East
3
0
0
3
6
INT469
Avrasya'nın   Güvenliği ve Jeopolitiği
Politics   and Security in Eurasia
3
0
0
3
6
INT472
Güneydoğu   Asya'da Güvenlik ve Strateji
Security   and Strategy in Southeast Asia
3
0
0
3
6
INT473
Dünyada   AB
The EU   in the World
3
0
0
3
6
INT474
Sinema   Üzerinden Uluslararası İlişkiler
Intrenational   Relations on Film
3
0
0
3
6
NMD314
Sosyal   Medya
Social   Media
3
0
0
3
6
NMD211
E-yönetişim   ve Ticaret
E-governance   and Commerce
2
2
0
3
5
POL352
Siyasal   Kurumlar ve Kültür
Political   Institutions and Culture
3
0
0
3
6
POL353
Toplumsal   Cinsiyet ve Siyaset
Gender   and Politics
3
0
0
3
6
POL354
Kamu   Yönetimi ve İdaresi
Public   Policy and Administration
3
0
0
3
6
POL356
Kadın ve   Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 
Women and   Gender Studies
3
0
0
3
6
POL357
Pazar,   Devlet ve Toplum 
Market,   State and Society
3
0
0
3
6
POL358
Yer ve   Mekân Siyaseti 
Politics   of Space and Place
3
0
0
3
6
POL416
Demokrasi   ve Vatandaşlık 
Democracy   and Citizenship
3
0
0
3
6
POL428
Küreselleşme   ve Siyaset 
Globalization   and Politics
3
0
0
3
6
POL452
İnsan   Hakları 
Human   Rights
3
0
0
3
6
POL454
Devlet   Kuramı 
Theories   of State
3
0
0
3
6
POL455
Türkiye'de   Sivil Toplum 
Civil   Society in Turkey
3
0
0
3
6
POL461
Devlet   ve Bürokrasi 
State   and Bureacracy
3
0
0
3
6
POL462
Siyaset   Kuramı 
Political   Theory
3
0
0
3
6
PSYC409
Bellek
Memory
3
0
0
3
6
PSYC223
Sosyal   Psikoloji
Social   Pschology
3
0
0
3
6
RTC332
Dünya   Sinemaları
World   Cinemas
2
2
0
3
5