Hızla küreselleşen dünya ve getirileri Uluslararası İlişkiler disiplinin daha çok ön plana çıkmasında etkili olurken, dünyayı anlamak ve olayları analiz edebilmek için bölüme olan ilginin de artmasına sebep olmaktadır.

Prof.Dr. Sinem Açıkmeşe

Prof. Dr. Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE
Bölüm Başkanı

Sosyal, politik ve ekonomik alanlardaki uluslararası etkileşim yeni yüzyılın en önemli konusu ve vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Bu anlamda bölümümüzün temel hedefi sorgulama yeteneğine sahip, eleştirel düşünme beceri kazanmış, olayları birden çok bakış açısıyla değerlendirebilen bireyler yetiştirerek hem alana hem de ülkeye artı değerler kazandırmaktır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü, alanlarında deneyimli ve son derece donanımlı öğretim üyelerinden oluşan kadrosu ve sunduğu program sayesinde geniş vizyon sahibi, öngörü yeteneği gelişmiş, globalleşen dünyada meydana gelen olayları yorumlamada analitik düşünebilen bireyler yetiştirme olanaklarına sahiptir. 

Bölümümüz Uluslararası İlişkiler disiplinini anlamada Siyaset Teorisi, Dış Politika, Diplomasi Tarihi, Uluslararası Hukuk gibi temel dersler sunarken aynı zamanda bölüm hocalarının uzmanlık alanlarına göre açılan belli bölge ve politika dersleri de sunarak öğrencilere kariyerlerini belirlerken çeşitli opsiyonları önceden göstermeyi ve onları uluslararası ilişkiler bölümünün geniş yelpazesinden haberdar etmeyi öncelikli hedef edinmiştir.

Mezunlarımız bölümümüzde kazandıkları donanımlı İngilizce becerileri ve bilgileri sayesinde kamu ve özel sektörde, Dış İşleri Bakanlığında, araştırma kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ya da NATO’nun temsilciklerinde, basın-yayın kuruluşlarının uluslararası haber servislerinde, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticiliklerinde, ithalat/ihracat, bankacılık, sigortacılık, reklamcılık ve de danışmanlık gibi çok çeşitli alanlarda iş bulma imkanına sahip olmaktadırlar.

Uluslararası İlişkiler Bölümü İngiltere’nin Coventry Üniversitesi ile yaptığı anlaşmalar sayesinde öğrencilere çift diploma şansı vererek, mezunların çalışma hayatına atıldıklarında bir adım daha öne çıkmalarına katkı sağlamaktadır. Ek olarak, yapılan Erasmus Anlaşmaları ile öğrenciler Danimarka, Polonya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, vs. birçok Avrupa ülkesindeki üniversitede bir dönem eğitim olanağı ile yabancı öğrencileri ve öğretim üyelerini tanıma fırsatı sunmaktadır. Bölümümüz ayrıca isteyen öğrencilerin fakülte bünyesindeki diğer bölümlerle yan dal ya da çift ana dal yapmalarına imkan sunarak onları kariyerlerini geliştirme konusunda desteklemektedir. Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans sonrasında akademik kariyerlerine devam etmek isteyen öğrencilere Yüksek Lisans ve Doktora seçenekleri sunarak geleceklerini şekillendirmede alternatif yollar ve imkanlar yaratmaktadır.

 

Prof. Dr. Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE
Bölüm Başkanı