Prof. Dr. Lerna K. YANIK

Prof. Dr. Lerna K. YANIK
Bölüm Başkanı

Bölümde verilen eğitimin temel hedefi, öğrencilerin siyasal gelişmeleri anlamaları, sorgulamaları, eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirmelerini sağlayacak  yetenekleri kazandırmaktır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, eğitimlerini Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde tamamlamış zengin ve yüksek nitelikli bir akademik kadroya sahiptir. Bölümdeki öğretim üyeleri, farklı alanlardaki çalışmalarıyla uluslararası düzeyde tanınmış  uzmanlardır. Bu zengin eğitim kadrosuna ek olarak, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün ders planları, bu alandaki en güncel yaklaşımları ve gelişmeleri yansıtmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün amacı, kamu sektöründe çeşitli makamlarda yer alacak kişiler yetiştirmektir.  Kamu sektöründeki bu makamların yanında, sivil toplum kuruluşları, planlama ve danışmanlık şirketleri ve özel sektördeki çeşitli konumlar da, mezunlarımıza hitap etmektedir. Öğrencilerine nitelikli bir eğitim kadrosu ile buluşturan ve onları entelektüel ve mesleki açılardan mükemmel hale getirmeyi amaçlayan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, geleceğin liderlerini yetiştirmekte olduğunun bilinci ile hareket etmektedir.

Mezun Olduktan Sonra Çalışma Alanları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları genellikle Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarının merkez ve taşra birimlerinde, yerel yönetim birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda, düşünce kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektörde çeşitli alanlarda çalışabilmektedir.