Bölüm Öğretim Üyelerinin Son Beş Yıl İçerisinde Araştırmacılık/Yürütücülük Yaptığı Projeler

 • Prof. Dr. Dilek Cindoğlu | 2022, "Turkey’s Ethno Sexual Others: Migrant Women as the “Scarlets” of the New Turkey," Fulbright Senior Researcher Fellowship, USA
 • Prof. Dr. Lerna K. Yanık | 2021, “Deprem ve Kadın: İstanbul'da Toplumsal Kırılganlıklara Duyarlı Afet Risk Azaltma ve Hazırlık Planlamaları için Tespit, Tetkik ve Çözüm Önerileri”, TÜBİTAK 1001 (Prof. Dr. Dilek Cindoğlu ve Prof. Dr. Murat Güvenç ile)
 • Prof. Dr. Murat Güvenç | 2016, “Kentsel Bölgeyi İzlemek: İstanbul Örneği,” (TÜBİTAK)
 • Prof. Dr. Murat Güvenç | 2017, “İstanbul İlçe Belediyelerinde Çocuğa ve Aileye Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi ve Haritalanması Projesi,” Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi
 • Prof. Dr. Murat Güvenç | 2020, “Kent95: Veriye Dayalı Politika Aracı Projesi Veri Analizi, Haritalama Web Sitesi,” (TESEV ve Bernard Van Leer Vakfı)
 • Prof. Dr. Murat Güvenç | 2020, “Mor Haritam, Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi,” (UN Women Türkiye, Ankara Büyükşehir Belediyesi, TESEV, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA))
 • Prof. Dr. Murat Güvenç | 2021 “In the Mirror of the European Neighborhood Policy: Mapping Macro Regions," (IMAGEUN) (CNRS ve ANR-DFG)
 • Prof. Dr. Mary Lou O’Neil | 2018, “Supporting LGBTI Individuals in the Workplace,” Friedrich Naumann Vakfı (FNST) ( Reyda Ergün ve Kaos-GL ile)
 • Prof. Dr. Mary Lou O’Neil | 2018, “Examining Masculinity and Femininity,” (Kadir Has Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Fonu)
 • Prof. Dr. Mary Lou O’Neil | 2020, “Covid-19 Salgın Sürecinde Öznel Esenliği Koruyucu Bireysel, Ailesel ve Sosyal Faktörlerin İncelenmesi,” (TÜBİTAK)
 • Prof. Dr. Mary Lou O’Neil | 2020, “GenderEX: Gender for Excellence in Research,” (AB, Horizon 2020)
 • Dr. Öğr. Üyesi Berkay Ayhan | 2021, "Türkiye'de Hanehalkı Borçluluğu: Nedenler, Örüntüler, Sonuçlar ve Kamu Politikası Önerileri," TÜBİTAK 3501
 • Dr. Öğr. Üyesi Berkay Ayhan | 2021, "Kalkınmacı devlet metodolojisi ve Türkiye örneği üzerine metodolojik, teorik ve ampirik çıkarımlar" TÜBİTAK 1002 (Dr. Öğr. Üyesi H. Emrah Karaoğuz ile)
 • Dr. Öğr. Üyesi Kerem Yıldırım | 2020, “Demokratik Şeffaflık ve Siyasi İlişkiler,” (Duke Üniversitesi Araştırma Fonu)
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kerem Çoban | 2020, “Financial Liberalisation and Authoritarian Survival,” Araştırmacı, Ministry of Science, Innovation and Universities, İspanya (Hibe No: PGC2018-093719-A-100)
 • Dr. Sibel Karadağ | 2021, “On the Eve of a New “Deal”: Scope, Actors and Methods”, Yürütücü, Mercator-IPM Araştırma Bursu
 • Dr. Sibel Karadağ | 2021, "Mobile Health for Mobile People", Araştırmacı, Wellcome Trust
 • Dr. Sibel Karadağ | 2020, “Advancing Alternative Migration Governance” (ADMIGOV), Araştırmacı, AB Ufuk 2020 Projesi
 • Dr. Sibel Karadağ | 2020, “Ghosts of Istanbul: Afghans at the Margins of Precarity”, Araştırmacı, GAR-İsviçre Konsolosluğu