Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde kurulan Psikoloji Laboratuvarları Eylül 2016 tarihinden itibaren bölümdeki öğretim üyelerinin araştırmalarını ve lisans öğrencilerinin ders içi ve ders dışı gönüllü çalışmalarını yürüttüğü bir araştırma merkezidir.

Psikoloji Laboratuvarları’nda farklı alanlarda çalışmalar yürütülmektedir: Dr. Öğr. Üy. Ahu Gökçe tarafından yürütülen araştırmalarda görsel dikkat, bellek-dikkat ilişkisi, mekansal algı gibi konular deneysel yöntemler kullanılarak çalışılmaktadır. Doç. Dr. Mehmet Harma ise kişilerarası ilişkiler ve iletişim, romantik ilişkilerde partner algısı ve davranışsal süreçlere etkisi gibi konuları inceleyen araştırmalar yürütmektedir. Dr. Öğr. Üy. Sezin Öner, otobiyografik hatırlama süreçlerini hem bireysel hem toplumsal bellek bağlamında incelerken kodlama ve hatırlama süreçlerini belirleyen bireysel ve çevresel faktörleri araştırmaktadır. Dr. Öğr. Üy. Onurcan Yılmaz, ahlaki yargı ve davranışların bilişsel ve psikolojik nedenleri ve sonuçlarıyla ilgilenmektedir. Dr. Öğr. Üy. Aslı Aktan-Erciyes edinilen ikinci dilin bilişsel ve ana dil alanına etkilerini inceleyen hem çocuklarda hem de yetişkinlerde çeşitli araştırmalar yürütmektedir. Dr. Öğr. Üy. Berna Uzundağ bebeklerde dikkat gelişimi ve çevresel unsurların bu gelişim üzerindeki etkisini ve çocukların bilişsel gelişimini test ve gözlem yöntemleri ile araştırmaktadır.

Psikoloji Laboratuvarları’nda var olan altyapı ile bilgisayar temelli deneysel çalışmalar yürütme ve fizyolojik ölçümler yapmayı sağlayacak donanım bulunmakta ve çocuklu aileleri ağırlayacak ve çocuklarla çalışma yürütecek uygun bir ortam sağlanmaktadır.

Psikoloji Laboratuvarları ve laboratuvarların ev sahipliği yaptığı araştırma grupları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki Araştırma Grupları bölümüne bakabilirsiniz.

Laboratuvarın ev sahipliği yaptığı araştırma grupları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için linklere bakabilirsiniz.

Laboratuvarda yürütülen bilimsel çalışmalarda katılımcı olmak isterseniz psylab@khas.edu.tr adresine bir e-mail atmanız yeterlidir.

Kadir Has Caddesi Cibali / İstanbul 34083

psylab@khas.edu.tr