Görsel

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızlanan ve karmaşıklaşan hayatımızda psikolojinin önemi ve uygulama alanları gittikçe artmaktadır. Bölümümüzün temel amacı öğrencilerimize psikoloji alanında güncel ve sağlam temellere oturmuş olan kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda akademik kadromuzu Türkiye, Avrupa ve ABD’nin önde gelen üniversitelerinde eğitimini tamamlamış, psikolojinin çeşitli alt alanlarında uzmanlaşmış, uluslarası ve ulusal çerçevede yayın yapmış öğretim üyelerinden oluşturduk.

Mezunlarımınızın;

 • psikolojinin alt alanları ve diğer bilim dalları arasındaki ilişkileri kavrayan,
 • zihinsel ve duygusal süreçleri anlayan ve sorgulayan,
 • kişisel psikolojik sorunları inceleyebilen,
 • mevcut psikolojik uygulamaların iyileştirilmesine yönelik öneri geliştirebilen,
 • araştırmacı,
 • etik ilkelere bağlı,
 • sorumluluk alabilen,
 • üretken,
 • etkili iletişim kurabilen,
 • kültürlerarası ve kişilerarası farklılıklara değer veren bireyler olmasını hedeflemekteyiz.

Ayrıca, programımızdaki uygulamalı dersler aracılığı ile dört yıllık lisans eğitimi sonunda uygulama yapabilme becerilerini geliştirmiş ve bu becerileri ile diğer psikoloji mezunları arasında öne çıkan mezunlar vermeyi  hedeflemekteyiz.

Psikoloji

İş Alanları

Mezunlarımız bir çok alanda iş bulabilme imkanına sahip olacaklardır. Mezunlarımız:

 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,
 • Okullarda,
 • Adalet Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,
 • Çocuk yuvaları, ana okulları ve kreşlerde,
 • Rehberlik-psikolojik danışmanlık merkezlerinde,
 • Özel veya kamu ruh sağlığı birimlerinde,
 • Özel veya kamuya bağlı insan kaynakları birimlerinde,
 • Kamuoyu ve/veya Pazar araştırma şirketlerinde

istihdam edilebilirler.