Kadir Has Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümüne hoş geldiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk GÖRÇÜN

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk GÖRÇÜN
Bölüm Başkanı Vekili

Bölümün Konusu

“Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü” iş dünyasının ve kamu kurumlarının ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere uzman, müfettiş, müşavir ve yönetici adayları yetiştirmektedir. Bölümümüz, muhasebe ve finans yönetiminin kavramsal çerçevesi ve uygulamalarının yanında ekonomi, maliye ve işletme konularında da bilgi sahibi, vizyonu olan ve fark yaratıcı çözümler üreten bireyler yetiştirmeye odaklıdır. Bu kapsamda öğrencilerimize; analitik düşünceyi benimsemiş, bilişim teknolojilerine hâkim, çözüm odaklı ve tüm sektörlerde muhasebe ve finans faaliyetlerini başarı ile sürdürecek yetkinliğe ulaşmış bireyler olmalarına yönelik olarak eğitim verilmektedir.“Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü” iş dünyasının ve kamu kurumlarının ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere uzman, müfettiş, müşavir ve yönetici adayları yetiştirmektedir. 

Bölümümüz, muhasebe ve finans yönetiminin kavramsal çerçevesi ve uygulamalarının yanında ekonomi, maliye ve işletme konularında da bilgi sahibi, vizyonu olan ve fark yaratıcı çözümler üreten bireyler yetiştirmeye odaklıdır. Bu kapsamda öğrencilerimize; analitik düşünceyi benimsemiş, bilişim teknolojilerine hâkim, çözüm odaklı ve tüm sektörlerde muhasebe ve finans faaliyetlerini başarı ile sürdürecek yetkinliğe ulaşmış bireyler olmalarına yönelik olarak eğitim verilmektedir.

Mesleğin Önemi ve Geleceği

Günümüz rekabet koşullarında bilginin önemi her geçen gün artmaktadır. Muhasebe ve finans alanında, bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmek ilgili sektörlerin gereksinim duyduğu iş gücünün sağlanması açısından önem arz etmektedir. Muhasebe ve finans mesleği önemli bir kariyer hedefi olarak görülmekte ve gelecekteki önemini korumaktadır. Ekonomik olaylar geliştikçe bu mesleklerin fonksiyonları da gelişmekte, değişmekte ve artmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak günümüzde bu mesleklerden beklenen hizmetler şu şekilde sırlanabilir; Yönetim muhasebesi, denetçilik, bağımsız dış denetim, bütçeleme, risk yönetimi, yönetim danışmanlığı, vergi danışmanlığı (vergi planlaması, vergileme sorunları), ekonomik ihtilaf ve davalarda araştırma, bilirkişilik, değerleme ve derecelendirme işlemleri.

Muhasebe

Bölümün Amacı

Mevcut Kanunlar çerçevesinde muhasebe mesleğinin ayrı bir önemi ve sorumluğu vardır. Bu mesleği istenilen düzeyde yapabilmek adına hem mali müşavirler hem de yeminli mali müşavirlik devletin gözetimindeki kurumlarda sınav yapılarak belgelendirilmektedir. Bu belgeleri alan meslek mensuplarında bağımsız denetçi olabilmeleri için yine Kamu Gözetim Kurumunun sınavlarına girmek mecburiyetindedirler.

Muhasebe mesleğindeki kendi içindeki bu sınav sistemi aslında bu mesleğin sürekliği ve yaşam boyu eğitiminden geçmesi gerektiğinin bir delilidir. Bu eğitim başlangıç noktası olan üniversitemizdeki Muhasebe ve Finans Bölümündeki öğrenciler bu bilinçle eğitilmektedir.

Muhasebe ve Finans Bölümü öğrencilerine iktisat, işletme, muhasebe, finans ve denetim alanlarında ülkemizde ve dünyada genel kabul görmüş ilkelere ve standartlara göre teorik ve uygulamalı bir eğitim verilerek, bu konularla ilgili hem akademik kariyerlerinde geliştirmek hem de okul sonrası meslek adına yapılan sınavlara ve kariyerlerine hazırlıklı olmaları amaç edinilmiştir.

Çalışma Alanları

Bölümden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde yer alan tüm sanayi ve ticari şirketler ile bankalar, sigorta ve finans piyasası kurumlarında istihdam edilebilirler. Maliye Bakanlığı’nın, Kamu Gözetim Kurumu’nun açmış olduğu mesleki sınavların yanı sıra, , serbest muhasebesi mali müşavirlik ve bağımsız denetim gibi mesleki yeterlilik belgesi gerektiren sınavlar da başvurma ve bu mesleklerde çalışabilme haklarına sahiptirler.

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk GÖRÇÜN

E-posta: omer.gorcun@khas.edu.tr