Kadir Has Üniversitesi

İşletme Bölümü Kadir Has Caddesi 34083 Cibali-Fatih İstanbul - TÜRKİYE

 

Nimet URAY (Bölüm Başkanı)

Tel:+ 90 (212) 533-6532 ext.1662

E-mail: nimet.uray@khas.edu.tr

 

Nihal Pederli (Fakülte Sekreteri)

Tel:+ 90 (212) 533-6532 ext.1655

E-mail: nihal.pederli@khas.edu.tr