Prof. Dr. Nimet Uray

Prof. Dr. Nimet Uray
Bölüm Başkanı

1997 yılından itibaren öğrenci kabul eden bölümümüzün temel hedefi, hızla değişen ve küreselleşen ekonominin ihtiyaçlarına yönelik bir donanımla iş dünyasında liderlik rolü üstlenebilecek yetkin yönetici ve girişimciler yetiştirmektir.

İşletme Bölümü; öğrencilerin yönetim, organizasyon, pazarlama, üretim, finansman ve muhasebe konularında uzmanlaşmalarını ve stratejik düşünme becerilerini zenginleştirmelerini sağlayan, sürekli güncellenen bir eğitim programı sunmaktadır. Bölümümüz evrensel teorik bilgileri iş yaşamının çağdaş pratik uygulamalarıyla bütünleştiren deneyimli bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir.

İşletme programında derslerin tamamı İngilizce olarak işlenmektedir. Öğrencilerimiz üniversitemizin işbirliği içinde olduğu dünyanın önde gelen okullarında değişim programları olanaklarından faydalanabilmektedir. Her sene bu okullardan gelen çok sayıda öğrenciye de eğitim verilmektedir.

Mezunlarımız işletmelerde ihtiyaç duyulan analiz ve tahmin yapabilme yeteneklerine sahip, yönetimsel sorumlulukların yerine getirilmesinde etkin görev alabilen bireyler olarak iş hayatına atılmakta, alanlarındaki yeni eğilimlere ve teknolojik uygulamalara yatkınlıklarıyla öne çıkmaktadırlar. Kariyerlerini bankacılıktan denetime, insan kaynaklarından satışa, yönetim danışmanlığından pazarlamaya uzanan geniş bir çerçevede sürdürebilirler.

İşletme Bölümü

 

Prof. Dr. Nimet URAY

E-mail: nimet.uray@khas.edu.tr

Tel: +902125336532 -Dahili:1637