Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk GÖRÇÜN

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk GÖRÇÜN
Bölüm Başkanı Vekili

Kadir Has Üniversitesi Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümüne hoş geldiniz.

 

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme uzmanlığı Türk Ekonomisi ve Piyasalarının çok ihtiyaç duyduğu yeni bir meslektir. Gayrimenkul ve Varlık Değerlemenin konusu; gayrimenkullerin, menkullerin ve bunlara bağlı hakların ve yükümlülüklerin; bankalar ve şirketlerin bilançolarında kayıtlı olan varlıkların, bunların aldıkları teminatların, yaptıkları sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin ve bunlara benzer birçok varlıkların belirli bir tarihteki değerlerinin değerleme uzmanı eli ile tarafsız olarak belirlenmesidir. Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü, değerleme uzmanları yetiştirmek ve SPK Değerleme Uzmanlığı Sınavlarına hazırlamak üzere Türkiye’de kendi alanında ilk defa açılmış UBF bünyesi içinde 4 yıllık bir bölümdür.

DEĞERLEME UZMANI

Değerleme uzmanı, değerleme faaliyetini ifa eden meslek erbabıdır. Değerleme uzmanları değerleme şirketleri bünyesinde hizmet akdi ile çalışabilecekleri gibi bağımsız olarak da çalışabilirler. Değerleme uzmanı olabilmek için dört yıllık bir yüksek okul mezunu olmak ve T. C. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Değerleme Uzmanlığı Lisansını elde etmiş olmak gerekir.

ULUSLARARASI BOYUT

Değerleme sürecinde uyulacak kurallar ile değerleme uzmanlarının nitelikleri konusunda uluslararası standartların oluşması hedefi ile bazı uluslararası kurumlar oluşmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır: International Valuation Standards Committee (Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi); Appraisal Institute (Değerleme Enstitüsü); Institute of Real Estate Management (Gayrimenkul Yönetimi Enstitüsü) vb. Değerleme konusunda çok sayıda uluslararası kurumun varlığı bu mesleğin uluslararası ölçüde ne denli önem kazandığının bir belirtisidir. Türkiye’de bu konu ile ilgili devlet kurumları, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumudur. Konunun uluslararası boyutundan dolayı Gayrimenkul ve Varlık Değerleme derslerinde mesleki ingilizceye büyük ağırlık vermiştir.

GayrimenkulMESLEĞİN ÖNEMİ VE GELECEĞİ

Değerleme hizmeti şu faaliyetlerle ilgilidir: kamulaştırma, özelleştirme, satış, konut finansmanı (mortgage) gibi reel ve finansal piyasa işlemleri. Değerleme hizmeti ile ilgili olan taraflar ise bankalar, kredi talebinde bulunanlar, halka açık anonim şirketler, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, faktoring ve finansal kiralama şirketleridir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 29 Eylül 2007 tarihinde değerleme ile ilgili bir yönetmelik yayınlamış ve bu yönetmelik gereği ticari kredi için teminat alınan ve konut kredisi kapsamında ipotek alınan gayrimenkullerin de değerleme şirketleri tarafından rapora bağlanması zorunlu kılınmıştır. 
Değerleme hizmetinden yararlanan kurum ve kuruluşların çokluğu ve söz konusu diğer gelişmeler mesleğe ne kadar ihtiyaç duyulduğunu gösterir niteliktedir. Türkiye’de değerleme faaliyetlerine büyük bir talep vardır. Bu talep yakın bir gelecekte daha da fazlalaşacaktır. Buna karşılık, bu talebe cevap verebilecek sayıda bağımsız değerleme şirketi ile değerleme uzmanı mevcut değildir.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

Öğretim üyelerimiz esas olarak UBF’nin yüksek nitelikli öğretim üyeleridir. Öğretim konusundaki üstünlüklerimizden biri; gayrimenkul değerleme, tapu sicil uygulamaları ve kadastro alanlarında aktif olarak çalışan tecrübeli uygulamacıları misafir öğretim üyesi olarak ağırlamamızdır. Uygulamacı öğretim üyelerimiz özellikle öğrencilerimizin uygulamalarını ve pratiklerini en üst seviyede gerçekleştirmektedirler. Uygulamacı öğretim üyelerimiz özellikle öğrencilerimizin uygulamalarını ve pratiklerini en üst seviyede gerçekleştireceklerdir.

ÇALIŞMA ALANLARI

UBF “Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü ” mezunlarının iş bulma ve çalışma alanları şunlardır: bankalar ve finansal kiralama şirketleri, gayrimenkul yönetimi ve emlak müşavirlikleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, planlama kuruluşları, arazi ve arsa geliştirme ve yapı kuruluşları (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi), kamu kuruluşlarının inşaat, emlak ve kamulaştırma birimleri, harita ve inşaat firmaları, gayrimenkul finansman, gayrimenkul değerleme (ekspertiz) şirketleri, gayrimenkul proje geliştirme, yönetim ve denetim kuruluşları, sigorta şirketleri, Özelleştirme İdaresi, Gelir İdaresi ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü. Yukarıda sayılan çalışma alanlarının fazlalığından ve çeşitliğinden bölüm mezunlarının iş bulma ve çalışma konusunda zorluk çekmeyecekleri kolaylıkla anlaşılabilir. Bu konuya ilgi duyan yetenekli öğrencilerin bölümümüzü seçmeleri okulumuzun gelişmesindeki en önemli etkeni oluşturacaktır.


Bölüm Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DENİZ DERVİŞEN
e-posta: zeynepdeniz.dervisen@khas.edu.tr