Bu bölümde, sizler için, ekonominin çeşitli uzmanlık alanları hakkında bilgi almak için başvurabileceğiniz temel kaynakları listeledik.

Genel

 • CORE Project tarafından hazırlanan The Economy (İngilizce) e–kitap http://www.core-econ.org/ adresinde tamamen bedava olarak mevcuttur, hemen kaydolup okumaya başlayabilirsiniz.
 • Herkes İçin İktisat (Jim Stanford, Yordam Kitap)

Ekonomi Haber Kaynakları

 • The Economist, The Economic Times, The Wall Street Journal, Business Week, Financial Times, RealClearMarkets, Bloomberg, Investopedia…

Ekonomi üzerine bloglar:

  Makroekonomi, Finans

  • 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism (Ha-Joon Chang)
  • Zombie Economics: How Dead Ideas Still Walk Among Us (John Quiggin)
  • Debunking Economics (Steve Keen)
  • Ekonomi Politikası Teori ve Türkiye Uygulaması (Mahfi Eğilmez& Ercan Kumcu)

  Kalkınma Ekonomisi

  • Kalkınma İktisadı Yükselişi ve Gerilemesi (Fikret Şenses)
  • İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri (Erinç Yeldan)
  • The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good (Bill Easterly)
  • Ulusların Düşüşü (Daron Acemoğlu)
  • Development as Freedom (Amartya Sen)
  • Guns, Germs and Steel  (Jared Diamond)
  • Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn’t Add Up (Stiglitz – Sen – Fitoussi)

  Davranışsal İktisat

  • Misbehaving: The Making of Behavioral Economics (Richard Thaler)
  • Akıldışı ama Öngörülebilir (Dan Ariely)
  • Siyah Kuğu Olasılıksız Görünenin Etkisi (Nassim Nicholas Taleb)

  Ekonomi Tarihi

  • The Worldly Philosophers (Robert Heilbroner)
  • Tutkulu Çıkarların Bilimi – Gabriel Tarde’ın İktisat Antropolojisine Bir Giriş (Bruno Latour& Vincent Antonin Lepinay, Heretik)
  • Şenlikli Toplum (Ivan Illich, Ayrıntı)
  • Çatışan İktisadi Teoriler: Neoklasik, Keynesçi ve Marksçı (Wolff& Resnick, İletişim)
  • Adam’s Fallacy: A Guide to Economic Theology (Duncan Foley)

  Türk Ekonomisi

  • Osmanlı – Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914 (Şevket Pamuk)
  • Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009 (Korkut Boratav)