Ayşe Keskin

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İrem KESKİN
Bölüm Başkanı

Bankalar ve Sigortalar modern serbest piyasa ekonomilerinin en önemli finansal kuruluşlarıdır. Bu kurumlar kendi alanlarında çok sayıda hizmet sunmanın yanı sıra firmaların ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlama dolayısı ile de sosyal fonksiyona sahiptirler. Bölümümüz bankacılık ve sigortacılık olmak üzere iki ayrı alandan oluşmaktadır. Bankalar temel olarak kredi veren ve mevduat toplayan kuruluşlardır. Bunun yanı sıra, teminat mektubu vermek, havale yapmak, akreditif açmak ve dış ticaret finansmanı sağlamak, döviz işlemleri yapmak; portföy yönetmek gibi işleri de yaparlar. Günümüzde bankalar opsiyon, swap ve vadeli işlemler gibi işlemleri yapmaya başlamıştır. Bankalar yaptıkları işlere göre, yatırım, ticaret, kalkınma bankaları gibi farklı türlere de ayrılırlar. Küreselleşme sürecinde uluslararası bankacılığın da çok önemli rolü olduğunu biliyoruz. Bankacı bu işlemler hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır.

Sigorta kurumları ise müşterilerine çok farklı alanlarda sigorta sağlarlar: günlük yaşamımızda, sağlık, hayat, trafik, deprem, doğal afet, tarım, kaza vs. gibi çok sayıda sigorta türü olduğunu biliyoruz. Sigorta şirketleri, reasürans uygulaması ile uluslararası düzeyde hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıklarından uluslararası boyutlara da sahiptirler.

Sigortacı tüm sigorta işlem ve hizmetleri hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır. Bankacılık ve Sigortacılık derslerinde hem bankacılık hem sigortacılık için de gerekli ortak dersler mevcuttur. İki alandan sadece birinde uzmanlaşma ise üçüncü sınıftan itibaren belirlenen seçimlik dersler aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

MESLEĞİN ÖNEMİ VE GELECEĞİ

Bankalar ve Sigortalar giderek daha fazla fonksiyon ve önem kazanmaktadırlar. Türkiye’de 2002 yılında 120.000 olan banka personeli sayısı 2017'de 196.758’e ulaşmıştır. Şube sayısı ise aynı sürede, 6,100’den 10.732’ye çıkmıştır. Bu sayılar muhtemelen ekonomik gelişmeye bağlı olarak çok daha fazla artacak ve sektörün nitelikli eleman ve uzman ihtiyacı daha da fazlalaşacaktır. Sigorta sektöründe de aynı gelişmeyi görebiliyoruz: 2006’da 55 olan sigorta ve reasürans şirket sayısı 2017’de 66’ya çıkmıştır. Aynı dönemde 13,617 olan sigorta şirketleri çalışanları sayısı 19,652’ye çıkmıştır. Bu sektörde de kalifiye eleman ve uzman sayısı ihtiyacı vardır.

Bankacılık

BÖLÜMÜN AMACI

Bölümün amacı bankacılık ve sigortacılık alanlarında sektörün ihtiyaçlarına uygun altyapıya, gerekli bilgi ve donanıma sahip uzman yetiştirmektir. Yaklaşım tarzımız mezun olan öğrencilerin çalışma yaşamına iş tecrübesine sahip olmadan dahi adapte olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle programlarda uygulama derslerine ağırlık verilmiştir. Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü titizlikle belirlediği ders ve uygulama programları ile Sermaye Piyasası Kurumunun (SPK), bankaların, sigorta şirketlerinin açtığı sınavlara hazırlama amacını da gütmektedir. Bilindiği gibi, SPK kararlarına göre Eylül 2009’dan itibaren bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık alanlarında çalışabilmek için 4 yıllık yüksek öğretim lisans sahibi olmak ve SPK uzmanlık sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Bölüm mezunları özellikle, bankalarda ve sigorta şirketlerinde uzman ve yönetici olarak çalışabilirler. Çalışma alanları bunlardan ibaret olmayıp mezunlar tüm şirketlerde, KOBİ’lerde ve finans kurumlarında iş bulabilirler. Çünkü verilen eğitim, reel kesim firmaları ile finansal şirketlerin çalışma konularına uyum sağlayacak şekilde belirlenmiştir.
Bu durumda mezunlar, tüm bankaların müfettişlik sınavlarına girebildikleri gibi gerek kamu kesiminin gerekse özel kesimin sınavla girilen müfettişlik mesleklerine sahip olma hak ve becerilerine de sahip olabileceklerdir.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

Bölümümüz öğretim üyeleri esas olarak İşletme Fakültesinin bilgili ve tecrübeli öğretim üyeleridir. Ancak öğretim üyesi konusundaki önemli bir zenginliğimiz Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Fakültesinin tecrübeli ve yüksek seviyeli öğretim üyelerinden yararlanmamızdır. Diğer taraftan bankacılık ve sigortacılık alanlarında çalışan tecrübeli sektör temsilcileri öğrencilerimizin meslekî pratik ve uygulamalarını en üst seviyede gerçekleştirmek üzere misafir öğretim üyesi olarak önemli katkılarda bulunmaktadırlar.