• Çelik, Nihat, "The Evolution of Civil Military Relations and Democratization in the Balkans", Belgrade Security Forum, Belgrad-Sırbistan, 14-16 Eylül 2011.
 • İşeri, Emre (2011).“Turkish-American security relations in the post-Bush era” , 6th ECPR General Conference , University of Iceland , 25.08.2011-28.08.2011.
 • İşeri, Emre (2011). “ Addressing Turkey’s Critical Energy Infrastructure Security in the New Energy Order” , USAK Critical Energy Infrastructure Security Conference , Ankara Swiss Hotel , 20.06.2011.
 • İşeri, Emre (2011).”Kafkasya Güvenlik Açmazında Türkiye-Ermenistan İlişkileri” , 21.yüyyılda Türkiye Sempozyumu , Yıldız Teknik Üniversitesi , 12.05.2011.
 • İşeri, Emre (2011). " Enerji Güvenliğinin Siyasi Ekonomisi" ,  Meslek Memuru Eğitim , TC Dışişleri Bakanlığı , 23.02.2011.
 • Toktaş, Şule, "Türk Dış Politikası." 'Korea-Turkey Cooperation Dialogue,' başlıklı atölye çalışmasında sunulan tebliğ, Kore Cumhuriyeti Dış İşleri ve Ticaret Bakanlığı, Seul - Güney Kore, 12 Aralık, 2011.
 • Toktaş, Şule, "Women's Shelters in Turkey through the Perspectives of Shelter Administrators and Workers." Sosyal Araştırmalar Vakfı (The Foundation for Social Research), Istanbul, 24 Kasım, 2011, (Çağla Diner ile).
 • Toktaş, Şule, "Domestic Violence in Turkey and Mechanisms to Protect Women."   Centre for Peace and Reconciliation Studies (CPRS)  at Coventry University tarafından düzenlenen isimli 'Human Security: New Challenges, New Perspectives,' uluslararası konferansta sunulan tebliğ, Istanbul, October 27-28, 2011, ( Çağla Diner ile).
 • Çelikpala, Mitat (2010). Kadir Has Üniversitesi tarafından Prof. Dr Esat Çam Anısına düzenlenen “7. Uluslararası İlişkiler Konferansı: Kafkasya’daki Güncel Siyasi Gelişmeler” konferansında yapılan “Kafkasya’daki Güncel Gelişmeler ve Türkiye’nin Pozisyonu” başlıklı sunum, 5 Nisan 2010, İstanbul, Türkiye.
 • Çelikpala, Mitat (2010). The Caucasus Institute tarafından düzenlenen “The Caucasus 2009” başlıklı uluslararası konferansta yapılan “Turkish Policy with regard to the Caucasus in 2009” başlıklı sunum, 21-22 Mayıs 2010, Erivan, Ermenistan.
 • Çelikpala, Mitat (2010). Kyiv Security Forum tarafından düzenlenen “Whose Security Concerns?” başlıklı yuvarlak masa toplantısında “Wider Black Sea Region: A No Man’s Land Or A Cornerstone Of European Security?” başlıklı panelde yapılan sunum, 11 Haziran 2010, Kiev, Ukrayna.
 • Çelikpala, Mitat (2010). Südosteuropa-Gesselschaft ve Bundesakademie für Sicherheitspolitik tarafından düzenlenen “Turkey as a New Regional Power? Perspectives of Turkey’s Foreign and Security Policy” başlıklı konferansta yapılan “The application of Turkey’s “zero-problems-with-neighbours-policy” in the Black-Sea Region and its surrounding area (Russia, Southern Caucasus, Central Asia)” başlıklı sunum, 29-30 Haziran 2010, Berlin, Almanya.
 • Güvenç, Serhat (2010). "Turkish Reception of Idea of European Integration in Historical Perspective," World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES 2010), Barcelona, Spain, 22 July 2010.
 • Güvenç, Serhat (2010). “Think-tanks in Turkish Foreign Policy: New Faces and New Voices?” Turkey’s Foreign Policy in a Changing World:Old Alignments and New Neighbourhoods, South East European Studies (SEESOX), St Antony’s College, University of Oxford in collaboration with Sabancı University 30 April-2 May 2010, Oxford, UK.
 • İşeri, Emre (2010).“ Energy Geopolitics of Iran’s Nuclear Impasse : Implications on Turkey’s Energy Security” , Changing Middle East Changing Turkey , Yildiz Technical University , October 22 , 2010.
 • İşeri, Emre (2010).“Turkish-American relations in the post-bush era: from strategic to model partnership ?”, Debating Security for Turkey : Changes and Challenges , Bahçeşehir University , October 23 , 2010.
 • İşeri, Emre (2010). "Türkiye'nin Yeni Dış Politka Etkinliğinin Enerji Boyutu,( Energy Dimension of Turkey's new foreign policy activism", Türk Dış Politikası Güncel Sorunları üzerine Değerlendirme Toplantısı II ( Meeting on Turkey's contemporary foreign policy problems ) , Sakarya Üniversitesi , 05.02.2010.
 • İşeri, Emre (2010). "Role of Energy in the International Security Affairs", YATA-TURK ISTANBUL YOUTH FORUM : BRIDGE FOR PEACE , Istanbul Technical University , Maslak Campus, 04.02.2010.
 • Toktaş, Şule (2010). “An Oral History of the Rise of Feminism in the 1980's in Turkey.” 44. Middle Eastern Studies Association (MESA) Yıllık Toplantısı’nda sunulan tebliğ, San Diego – U.S.A., 18-21 Kasım, (Çağla Diner ile).
 • Toktaş, Şule (2010). “Turkey's Non-Muslim Minorities and the EU Reform Process.” 5. Pan-European Conference on EU Politics’de sunulan tebliğ, European Consortium for Political Research (ECPR), Porto - Portekiz, 24-26 Haziran 2010.
 • Toktaş, Şule (2010). “Orta Doğu’da Vatandaşlık ve Devlet Oluşumu: İsrail ve Türkiye Örneklerinin Karşılaştırılması.” 68. Midwest Political Science Association (MPSA) Yıllık Toplantısı’nda sunulan tebliğ, Chicago – A.B.D., 19-26 Nisan 2010.
 • Toktaş, Şule (2010). “Devlet, Hükümet Dışı Kuruluşlar ve Feminist Eylemciler: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Türkiye Örneği.” 11. Mediterranean Social and Political Research Meeting’de sunulan tebliğ, Mediterranean Programme, RSCAS, EUI, Montecatini Terme - İtalya, 24-27 Mart 2010, (Çağla Diner ile).
 • Toktaş, Şule (2010).“Identity Politics in Turkey: The Justice and Development Party and the Alevi Rapprochement. ” 3. World Congress of Middle Eastern Studies’de sunulan tebliğ, European Institute of the Mediterranean (IEMed), Barselona - İspanya, 19 - 24 Temmuz 2010.(Ali Bayram Soner ile)